Fuifonderzoek als basis voor verbeterplan

jeugdraad

Dendermonde – De jeugdraad van Dendermonde lanceerde een fuifonderzoek onder jongeren.

“Het doel van het onderzoek is om de fuifbeleving en het fuifklimaat in Dendermonde in kaart te brengen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de beleving van fuifgangers en deze van fuiforganisatoren. Op die manier verwachten we informatie in te winnen over de positieve en mogelijke pijnpunten op dit vlak in Dendermonde.

Als jeugdraad zijn we de vertegenwoordigers van de jongeren bij de stad Dendermonde. Een van onze kerntaken is dan ook om een klankbord te zijn voor deze youngsters in onze stad. Een dergelijke enquête vormt daar een integraal deel van. Hoe meer deelnemers aan de enquête, hoe betrouwbaarder de resultaten en hoe sterker we in onze schoenen staan voor de concrete acties die er uit zullen volgen. Met de resultaten gaan we nadien aan de slag om samen te zitten met de partners die bij het fuifverhaal komen kijken, zoals zaaluitbaters, de stad, de politie en de organisatoren zelf.

Twee jaar geleden werd een groot onderzoek uitgevoerd naar het actuele fuifklimaat in Vlaanderen door De Ambrassade, de organisatie die het jeugdbeleid op Vlaams niveau ondersteunt. Een belangrijke conclusie was dat jongeren over het algemeen te weinig betrokken worden bij het lokale fuifbeleid. Een lokaal fuifonderzoek in Dendermonde zal inzicht geven in de huidige situatie en vervolgens als basis dienen voor een ‘verbeterplan’, met input van alle stakeholders.”

Deelnemen aan de enquête via https://nl.surveymonkey.com/s/fuivenJRdmd

(bron: persmededeling Jeugdraad Dendermonde)

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord