Zoek

Hollandse Kazerne valt in de schoot van het stadsbestuur

Hollandse Kazerne in Dendermonde

Hollandse Kazerne in Dendermonde

Tomas Roggeman (N-VA), Marius Meremans (N-VA) en Goedele Uyttersprot (N-VA) lieten weten dat de federale regering de Hollandse Kazerne aan de Noordlaan voor slechts één euro aan de stad Dendermonde en de Vlaamse Erfgoedkluis wil overdragen. “Een unieke kans voor Dendermonde”, aldus de politici.

Het historisch waardevol gebouw is eigendom van de Regie der Gebouwen, maar die heeft er nooit echt naar omgekeken.

Tomas Roggeman: “N-VA werkt al jaren achter de schermen opdat de Regie dit beschermd monument zou afstaan. Als nieuwe eigenaars komen de stad Dendermonde en de Erfgoedkluis in beeld, die al in februari 2016 een samenwerkingsakkoord afsloten met het doel de site te verwerven. Eerder deden geruchten de ronde over een vraagprijs tot meer dan een miljoen euro, maar nu blijkt dat de regering de hele site kosteloos wil afstaan. Minister Jambon heeft dat aanbod overgemaakt aan het Dendermondse stadsbestuur.”

Aanbod uit de duizend

“Dit is een aanbod uit de duizend”, aldus gemeenteraadslid Roggeman. “Een overdracht aan minimale kostprijs was precies waar we sinds twee jaar op hoopten. Nu is het aan het stadsbestuur om het aanbod aan te nemen. Samen met de Vlaamse overheid kunnen we dan starten met een restauratieproject. Dit is een unieke kans voor Dendermonde”.

“Onder druk van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wordt nu vooruitgang gemaakt. Minister Jambon beseft zeer goed dat hier verandering nodig is”, aldus Kamerlid Goedele Uyttersprot. “Op zijn aanzet zal de Regie daarom de Hollandse kazerne kosteloos overdragen. Niet in ruil voor een miljoen euro of meer, maar gratis.”

“De Hollandse Kazerne is een belangrijk monument voor Vlaanderen” aldus Vlaams parlementslid Marius Meremans. “Minister-president Geert Bourgeois richtte de Erfgoedkluis op, specifiek voor dit soort monumenten waarvoor herbestemming niet evident is.” De Erfgoedkluis is gespecialiseerd in het herwaarderen van Vlaamse topmonumenten.
De Hollandse infanteriekazerne is het grootste monument van Dendermonde en werd gebouwd tussen 1827 en 1830.

“Werken aan een oplossing”

“PMV heeft samen met de stad een concreet voorstel van aanpak uitgewerkt. Sinds 1,5 jaar ligt het dossier op tafel van Minister Jambon. 20 jaar lang heeft de federale overheid het beschermd monument verwaarloosd. Nu wil ze de problemen doorschuiven naar de stad”, reageert schepen Niels Tas op Facebook.

“Om de huidige waterschade in te dijken en het gebouw de tijd te geven om uit te drogen (5 jaar!), is een tijdelijke dakconstructie nodig. Met een aantal voorbereidende werken, wordt dit op een 1 miljoen euro (!) geschat. Deze tijdspanne is nodig om het gebouw uit te drogen – pas daarna kan verdere ontwikkeling opgestart worden. Er zijn structurele problemen: zettingen, scheuren. De omvang is voor de stad – nog steeds – niet duidelijk. De inschatting is een probleem met de fundering. Om dit uit te klaren, is een beperkt onderzoek via boorputten nodig. Dit is belangrijk omdat de schattingen om dit te remediëren, uiteenlopen van 300.000 tot 2,5 miljoen euro.”

“De investeringen die nodig zijn om het bestaand gebouw te bestendigen en casco klaar te maken: tussen de 5 en 9 miljoen euro – excl. btw en erelonen. Daarbij komt nog een investering van ettelijke miljoenen euro voor een nieuwbouw, de randgebouwen en de openbare ruimte. Het is duidelijk dat de stad dit dossier niet alleen kan behappen. We kunnen ook niet zo maar opdraaien voor de jarenlange verwaarlozing door de federale staat. Maar – de Hollandse Kazerne biedt enorm veel potentieel voor onze stad – we laten het dossier geenszins vallen en zullen opnieuw – na bijna 2 jaar stilstand – het heft in handen nemen om te werken aan een oplossing en hopelijk een mooie toekomst voor de site!

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van