Els Verwaeren, Patrick Van Campenhout en Wouter Rogiers op verkiezingslijst voor N-VA

0

N-VA Dendermonde voegt met Els Verwaeren, Patrick Van Campenhout en Wouter Rogiers drie nieuwe gezichten toe aan zijn verkiezingslijst.

“Net als bij de vorige verkiezingen blijven we voluit gaan voor een mix van nieuwe mensen en gevestigde waarden“, meldt Marius Meremans, lijsttrekker voor N-VA. “We zijn ervan overtuigd dat we met deze nieuwe kandidaten opnieuw een segment kiezers kunnen overtuigen om te kiezen voor N-VA.”


Els Verwaeren

“Els Verwaeren, of Juf Els, is een zeer gekende lerares in Appels. Ze was hoofdleidster van Chiro Ejo en kookmoeder bij Chiro Kadee. In haar vrije tijd is ze nu actief in het KWB-toneel en muziekmaatschappij Sint-Cecilia en reikt ze een helpende hand in de parochie van Appels. Zij krijgt een plaats in de top van de N-VA lijst”, aldus Marius Meremans.

“Ik ben bezorgd om het welbevinden van onze stadsgenoten en dat kan maar als ze zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in onze stad. Dendermonde mist op dit ogenblik vooral durf en initiatief en daardoor blijven heel wat mogelijkheden onbenut. Ook de investeringen in de deelgemeenten moeten omhoog“, aldus Els.

Patrick Van Campenhout

Marius Meremans: “Patrick Van Campenhout is zeer gekend als voorzitter en hoofdleraar van het Vlaams Wushu Instituut in Sint-Gillis waar hij les geeft aan leden van 5 tot 95 jaar. Hij is ondervoorzitter van de sportraad en organiseert en presenteert het sportgala. Door dat alles staat hij zeer dicht bij de sportclubs en begrijpt hij hun noden. Zijn professionele ervaring als ambtenaar én als zelfstandige geven hem een ruim inzicht in de belangen van werknemer en middenstand.

“Het sportbeleid in onze stad is voor verbetering vatbaar zowel op recreatief- als competitief vlak. De vrijwilligerswerking en het sportbeleid in Dendermonde moeten echt naar een hoger niveau”, aldus Van Campenhout.

Wouter Rogiers

“Wouter Rogiers is nu nog het gedreven en geëngageerd diensthoofd bij Kazou maar binnenkort gaat hij aan de slag als N-VA-fractiemedewerker in het Vlaams Parlement. Hij is actief in de Muziekkapel van de Brandweer, bij Jokri Dendermonde (jong-christenen), geeft vormselcatechese en is lid van het Dendermonds Bierkwartet. Gebeurt er iets cultureel in Dendermonde? Wouter is erbij”, aldus Marius Meremans.

“Dendermonde hinkt achterop in onze regio en dat zie je aan het gebrek aan netheid in onze straten én aan het gebrek aan dynamiek in onze binnenstad. Enkel met engagement zet je dingen in beweging. Dendermonde moet opnieuw een bruisende stad worden en dat kan enkel door intense samenwerking én met doordachte investeringen, niet door aankoop van dure zitbanken en wat versiering”, aldus Wouter.

“Ook Patrick en Wouter zullen prominent op de lijst staan op een duidelijke zichtbare plaats”, besluit Marius Meremans.