Vlaams Belang niet te spreken over uitsluiting schooldebat

0

Het Oscar Romerocollege plant op vrijdag 8 mei een lijsttrekkersdebat naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het Vlaams Belang kwam erachter dat ze niet werd uitgenodigd om aan het debat deel te nemen.

“De enige partij die niet werd uitgenodigd is het Vlaams Belang, nochtans zetelt onze partij al sinds 1994 onafgebroken in de gemeenteraad”, meldt Barbara Pas, lijsttrekker voor Vlaams Belang in Dendermonde.


“Als democratisch verkozen gemeenteraadslid en als lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Dendermonde ga ik officieel klacht indienen tegen deze uitsluiting door een school die nochtans naar eigen zeggen ‘dialoog met andere visies’ als belangrijke waarde naar voor schuift in haar opvoedingsproject” verklaart Barbara Pas.

“Zij zal klacht indienen bij Unia op grond van discriminatie omwille van politieke overtuiging en zij zal tevens klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur omdat het bewust uitsluiten van één politieke partij ingaat tegen het onderwijsdecreet. Dit decreet stelt zeer duidelijk dat er geen politieke propaganda mag gevoerd worden in een onderwijsinstelling. Er zijn trouwens precedenten waarbij de Commissie Zorgvuldig Bestuur reeds stelde dat het uitsluiten van het Vlaams Belang ingaat tegen het decretaal verbod tot het voeren van politieke actie of propaganda. Een school die om ideologische redenen een partij niet uitnodigt die wel in de gemeenteraad zit, doet aldus zelf aan politiek, en dat is verboden”, aldus Vlaams Belang in een mededeling.

Barbara Pas: “Een school zou uitgerekend een plaats moeten zijn voor open gesprek en discussie. Het is juist door alle visies aan bod te laten komen dat de geïnformeerde en kritische jongeren zelf hun eigen mening kunnen vormen. Ik betreur dat dit in deze school niet kan. De directie zou er goed aan doen Voltaire eens te lezen: Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire (Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen).”

Aan het Nieuwsblad liet het Oscar Romerocollege weten dat het twee opties bekijkt: “Ofwel gaat het door met haar erbij, ofwel komt er geen debat”.