Search

Piet Buyse: “Onze verbondenheid geeft ons kracht”

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) bestuurt al twaalf jaar de stad Dendermonde. Hij neemt als lijsttrekker voor CD&V deel aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Hoe ervaart u tot hiertoe de verkiezingscampagne in het algemeen? Is er (al) sprake van verkiezingskoorts?
Piet Buyse: “Ik vind dat alles tot nog toe positief en sportief verloopt. Er wordt niet met modder gegooid. Na een winderig weekend verwittigden de partijen elkaar zelfs als er verkiezingsborden stormschade hadden opgelopen.”

Hoe verloopt uw eigen campagne?
Piet Buyse: “Mijn agenda is altijd al goed gevuld en nu is dat nog een beetje meer. Er zijn verschillende debatten waarvoor ik gevraagd word. Daarnaast engageer ik mij voor een aantal CD&V-groepsactiviteiten. En ik heb natuurlijk nog wat werk met mijn persoonlijke campagne. Gelukkig kan ik rekenen op de hulp van veel vrijwilligershanden.”

Wat is uw persoonlijke drijfveer om aan deze gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen?
Piet Buyse: “Onze stad is er het laatste decennium duurzamer, ondernemender, zorgzamer, veiliger en dienstbaarder op geworden. Maar ons werk is niet af. Daarom stel ik mij opnieuw kandidaat. De Dendermondenaars verdienen immers dat hun stad met visie en kracht geleid blijft. Ik wil mijn ervaring en bezieling opnieuw ten dienste stellen van iedereen.”

Voor welke uitdagingen staat Dendermonde de komende jaren?
Piet Buyse: “Onze bevolking stijgt en dat is goed nieuws. Maar er zijn extra inspanningen nodig om voor die nieuwe gezinnen betaalbare woningen te voorzien, om onderwijs- en ontspanningsmogelijkheden mogelijk te maken en – wellicht de grootste uitdaging – om betaalbare en kwalitatieve zorg te bieden aan de sterkst groeiende groep, namelijk onze ouderen.”

Op welke manier wilt u deze uitdagingen aanpakken?
Piet Buyse: “Door het samengaan van stadsbestuur en ocmw kunnen we de uitdagingen met gebundelde kracht en efficiëntie aanpakken. Maar het moet ook mogelijk zijn om beroep te doen op private partners, verenigingen en vrijwilligers. Ik ben blij dat wij voor het aanpakken van deze uitdagingen een verbonden stad hebben. Onze verbondenheid geeft ons kracht.”

Als u tijdens de komende bestuursperiode slechts één zaak zou kunnen realiseren. Welke zou dat zijn? Wat is uw topprioriteit?
Piet Buyse: “Daar moet ik niet lang over nadenken: meer degelijke fietspaden. We moeten daarvoor wel medewerking krijgen van de hogere overheden. Ik hoop dat een aantal dossiers die ik 15 jaar geleden als schepen van openbare werken en mobiliteit heb opgestart en waaraan mijn opvolgers steeds verder gewerkt hebben, eindelijk omgezet worden in concrete realisaties.”

Hoe gaat u zondag 14 oktober doorbrengen nadat u hebt gestemd?
Piet Buyse: “Ik maak er vooral een rustige dag van in familieverband. Zij hebben mij de laatste weken immers vaak moeten missen. Daarna start voor mij een drukke verkiezingsavond en -nacht.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van