Zoek

“Lebbeekse pendelaar matig tevreden over stationsomgeving”

Tim Pollet van Groen Lebbeke maakte vandaag de resultaten bekend van een enquête bij de Lebbeekse pendelaars. De bevraging zelf vond plaats eind mei.

In het onderzoek werd gepeild naar de algemene tevredenheid over de stationsomgevingen. Ook werd gepolst naar mogelijke verbeteringen en toekomst van het leegstaande stationsgebouw in Lebbeke.

“De resultaten zijn ondertussen verwerkt en geanalyseerd. Ongeveer 10% van de reizigers, die dagelijks gebruik maken van een van de Lebbeekse stations, hebben deelgenomen. We kunnen dus zeker stellen dat het resultaat als representatief kan worden beschouwd.”, zegt Tim Pollet, voorzitter van Groen Lebbeke.

Meer fietsenstallingen

“Het viel op dat de Lebbeekse pendelaar slechts matig tevreden is over de stationsomgevingen”, stelt Pollet.

“Er blijkt vooral een grote vraag te zijn naar meer en beter beveiligde fietsenstallingen, meer treinverbindingen, aankondigingsborden op de perrons en meer vuilnisbakken om zwerfvuil tegen te gaan. Verder wordt aangegeven dat men in de wachthokjes dikwijls last heeft van slagregen.”

Vervoersplan 2020-2023

“Wat de leegstaande stationsgebouwen betreft komen vooral de volgende suggesties naar voor: een fietsatelier, een horecazaak, een crèche, een openbaar toilet, een wachtzaal en een ruimte voor gemeenschapsinitiatieven of pop-up-initiatieven”, vervolgt Arne Govaerts, bestuurslid van Groen Lebbeke.

“We zijn tevreden met de input die we van de reizigers verkregen hebben. Als partij zullen we dit meenemen in het gemeentebestuur en de resultaten zullen ook worden overgemaakt aan de bevoegde diensten bij de NMBS, waar ze momenteel volop werk maken van het nieuwe vervoersplan 2020-2023.”, besluit Pollet.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van