Marius Meremans: “Dendermonde krijgt extra handhavers tegen zwerfvuil”

Om het openbaar domein in Dendermonde proper en net te houden, werkt het lokale bestuur op vijf fronten. De handhaving op zwerfvuil is daar één van. Om deze pijler kracht bij te zetten en dus meer te controleren op zwerfvuil, komen er extra handhavers op het terrein.

“Dankzij OVAM kunnen we als stad beroep doen op deze extra handhavers”, zegt Marius Meremans (N-VA), schepen van leefmilieu in Dendermonde. “Zij zullen worden ingezet op specifieke locaties of tijdens evenementen om te sensibiliseren maar ook om ook overtreders op heterdaad te kunnen betrappen en vaststellingen te doen, wat leidt tot boetes.”

Marius: “Onze zwerfvuilmeesters kregen recent nog terecht de persrijs uitgereikt, en zelf ga ik ook geregeld op pad om zwerfvuil op te ruimen, maar het blijft frustrerend dat een kleine minderheid van de bevolking nog steeds zwerfvuil bewust achterlaat. Dit leidt tot ergernis bij onze burgers, vandaar dat we ook sterker gaan inzetten op handhaving.”

Dendermonde zet 10 extra handhavers in

De extra handhavers, die gratis door OVAM ter beschikking worden gesteld, zullen via anonieme patrouilles op het terrein overtreders aanpakken. Deze mensen zijn daarvoor opgeleid. Uiteraard zullen ze ook sensibiliseren door mensen te wijzen op hun gedrag, maar indien nodig zullen zij ook vaststellingen kunnen doen en dat zal leiden tot Gas-boetes. Er worden 10 handhavers extra toegevoegd aan het bestand van Gas-vaststellers.

Afvalarme evenementen

“Zwerfvuilgevoelige plaatsen maar ook komende evenementen willen we afval-armer maken. We merken dat de Dendermondenaar daar zeker wil aan meewerken, maar het zijn de hardleerse overtreders die ook moeten beseffen dat daartegenover ook handhaving en mogelijke boetes staan”, aldus Marius Meremans.

“Onze stad gaat met de Ros Beiaardommegang feestvieren – en dat moet! – en ook in de zomer staan evenementen op de planning. We willen ook dan sensibiliseren en aanmoedigen om samen de stad proper te houden. Iedere burger heeft daar ook een verantwoordelijkheid. Wie het echter te bont maakt qua zwerfvuil achterlaten, zal daar ook worden op aangesproken en riskeert een vaststelling. Er zullen ruim voldoende afvalbakken voorzien worden om afval te deponeren.”

“We hebben deze legislatuur al vele zaken ondernomen om zwerfvuil tegen te gaan”, besluit Meremans. “Denk maar aan de zak-asbakjes die we recent uitdeelden, het plaatsen van de grote compacterende vuilbakken op drukke punten, de verschillende zwerfvuilacties enzovoort. Maar naast sensibiliseren, de juiste infrastructuur voorzien en dergelijke, is ook handhaving een belangrijk element. Er blijven nog steeds overtreders die op de gepaste manier moeten aangepakt worden. We zijn dan ook blij met de hulp die we via OVAM in deze kunnen krijgen.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven