Search

“Ons militair erfgoed wordt stiefmoederlijk behandeld”

Als lid van de Werkgroep Cultureel Patrimonium klaagt Patrick De Landtsheer (75) sinds jaar en dag de verwaarlozing van het nochtans rijke militair erfgoed in Dendermonde aan. Vooral de restanten van de historische vestinggordel baren de gewezen leerkracht zorgen. Patrick vraagt nu dringend aandacht voor de brug achter de Brusselse Poort. In afwachting van een grondige restauratie verwacht hij dat het kunstwerk via een degelijk onderhoud alvast geconserveerd wordt.

“Dendermonde beschikt nog over heel wat militaire restanten die zich in de stadsgordel rondom de binnenstad bevinden. Deze historische vestinggordel bestaat onder andere uit de Mechelse en de Brusselse Poort, een munitiebunker in het stadspark, het kruitmagazijn achter de Mechelse Poort en andere restanten in het Kalendijkgebied”, maakt Patrick De Landtsheer een beperkte opsomming van het rijke militair erfgoed dat men in Dendermonde vindt. Ook al ondergingen verschillende van deze vestingrestanten in het verleden een restauratie, toch maakt Patrick zich zorgen over de toestand van het militair erfgoed.

“We beschikken inderdaad over een bijzonder rijk militair erfgoed. Veel steden in binnen- en buitenland benijden ons dat. Maar dat militair erfgoed werd door onze beleidsmakers de voorbije decennia stiefmoederlijk behandeld. Als men nu niet ingrijpt, dreigt er veel definitief verloren te gaan”, waarschuwt De Landtsheer die binnen de Werkgroep Cultureel Patrimonium al heel lang de interesse voor het militaire deel van dat patrimonium warm houdt. Vandaag maakt hij zich vooral zorgen over de situatie rond de Brusselse Poort. “In 2003 werd de Brusselse Poort na een grondige restauratie plechtig ingehuldigd. Nadien werd het onderhoud evenwel verwaarloosd, waardoor klimplanten de kans kregen aan en in de witte steen te groeien.”

Maar vooral de toestand van de brug achter de poort is zorgelijk. ”Enerzijds is er betonrot, maar daarnaast is veel voegwerk verdwenen met losse bakstenen en een verzwakking van de structuur tot gevolg én plantengroei resulterend in degradatie van het metselwerk. In holten, op brugpijlers, in verdwenen voegen en voormalige stellinggaten vinden we plantengroei. Als er geen degelijk onderhoud gebeurt, voorspel ik dat de brug binnen dit en vijf jaar instort”, klaagt De Landtsheer.

Bij de beleidsmakers geeft men toe dat het onderhoud vele jaren gebrekkig was. Er wordt verwezen naar de opmaak van een integraal beheersplan natuur en erfgoed in samenspraak met Monumentenwacht. Men beseft dat een grondige restauratie dringend nodig is. Volgens Patrick De Landtsheer kan zo’n restauratieproject wel op forse subsidies rekenen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van