Zoek

Bodemsanering kruispunt Mechelse Poort en Oude Vest

Dinsdag 24 oktober 2023 start men met het saneren van het terrein aan het kruispunt Mechelse Poort, Oude Vest en Kasteelstraat. “Op deze site zal de bedrijvigheid duidelijk merkbaar zijn. Er kan geurhinder en verkeershinder optreden. De wegen blijven toegankelijk voor voertuigen, fietsers moeten omrijden”, laat het lokaal bestuur weten.

“Van 1915 tot 1952 was er een gasfabriek actief. Daarbij kwamen onder meer teer en asbest in de bodem terecht. Al in 2021 werden saneringswerken uitgevoerd op de terreinen van de oude gassite aan de Oude Vest (fase 1). Nu is er een tweede behandeling (fase 2) waarbij grondwater zal opgepompt worden en na zuivering in de riolering geloosd. Tevens zal ongeveer 5.000 ton verontreinigde grond afgevoerd worden voor verwerking.”

Volgens het lokaal bestuur zal deze sanering “helaas hinder veroorzaken”. “Het ontgraven van een teerverontreiniging kan een sterke geur met zich meebrengen. Dit vormt geen risico voor de gezondheid. Desondanks volgen we de luchtkwaliteit op en rond de werfzone nauwgezet op.”

De duur van de werken werd niet meegedeeld.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van