Search

N-VA vraagt duidelijkheid in het dossier ‘Briel’

Baasrode – Bart Nobels, N-VA-gemeenteraadslid, interpelleerde vorige woensdag tijdens de gemeenteraad de voormalige schepen van ruimtelijke ordening Bart Van Malderen en burgemeester Piet Buyse inzake tegenstrijdige verklaringen over het dossier Briel in Baasrode. “Bij de opening van het nieuwe dorpsplein van Baasrode stelde de burgemeester onverkort dat er op de Briel een regionaal watergebonden bedrijventerrein […]

Werkgroep Briel wil mobiliteitseffectenrapport kunnen inkijken

Baasrode – De Werkgroep Briel stuurde de provincieraadsleden van Oost-Vlaanderen en de Dendermondse gemeenteraadsleden een open brief. “Los van het feit dat een aantal functionarissen van de projectgroep bezig zijn met de laad- en loskades op Den Briel, is er nog altijd iemand politiek verantwoordelijk voor dit project. De installatie van de nieuwe provincieraad is […]

Nog tot 2 juni publieke inspraak rond project Oude Briel

Baasrode – In het project Oude Briel werken de provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM Oost-Vlaanderen samen om het industriegebied aan de Schelde in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief watergebonden bedrijventerrein. De stad Dendermonde ondersteunt dit project, dat stilaan vorm begint te krijgen. Inmiddels werken de samenwerkende partijen […]

“We worden van het kastje naar de muur gestuurd”

Baasrode – “De manier waarop de stad Dendermonde en de provincie Oost-Vlaanderen de bevolking manipuleren in het project Oude Briel is ongezien. Kafka zou er bleek van worden”, laat Jan Van Steen namens de Werkgroep Briel via e-mail weten. De werkgroep klaagt in dit dossier de werkwijze van de politici aan. “Sinds anderhalf jaar krijgt […]

Oppositie en meerderheid voeren dovemansgesprek over mobiliteit

Dendermonde – Hilde Dierickx (Open Vld) vond dat ze tijdens de gemeenteraad op 15 februari niet de kans kreeg haar standpunten inzake het mobiliteitsplan van de stad toe te lichten. “Op de gemeenteraad ontnam de burgemeester de gemeenteraadsleden het spreekrecht bij het burgerinitiatief over het parkeerbeleid”, mailde ze twee dagen geleden. In haar e-mail somde […]

Informatievergadering ‘Oude Briel’ uitgesteld

Baasrode – Woensdag 15 februari om 20 uur vindt in het lokaal dienstencentrum ’t Plein aan de Kloosterstraat een informatievergadering over het project ‘Oude Briel’ plaats. Op deze tweede bijeenkomst zal de stand van zaken worden toegelicht. De opdeling van de projectzone in deelgebieden en een plan van aanpak zal worden gecommuniceerd. In het project […]