“Oud Klooster” verzamelt 1139 handtekeningen

Sint-Gillis – Het actiecomité “Oud Klooster” plaatst de inplanting van de nieuwe gevangenis op de agenda van de gemeenteraad. Ondanks eerder protest van de groep -denk aan de affiches “Geen prison in onze groene long”- komt de nieuwe gevangenis er dan toch in de Boonwijk. Maar de voorwaarde was, zo stelt het comité in een mededeling, “dat het verkeer van en naar de gevangenis niet door de straten van Boonwijk zou komen.” En daar maken de bewoners, die spreken van ongeveer 800 extra verkeersbewegingen per dag, zich nu grote zorgen over.

“Het is voor iedereen duidelijk dat het verzadigingspunt nu al bereikt is en dat de voorziene verkeerstoename rampzalig is voor de veiligheid en de leefbaarheid van onze wijk”, laten Wim Uyttersprot en Geert Vermeir van het actiecomité weten.

Om het punt op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen, verzamelde het actiecomité 1139 handtekeningen. Het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de inwoners van een stad ter grootte van Dendermonde het recht hebben om de gemeenteraad een agendapunt voor te leggen als ten minste één procent van de bevolking daarom vraagt. Het actiecomité “Oud Klooster” voldoet ruimschoots aan die vereiste.

Zie ook ons eerder bericht over de nieuwe gevangenis.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven

Eén reactie

Geef een antwoord