Zoek

Oud Klooster op gemeenteraad

Dendermonde – Het burgerinitiatief van de actiegroep Oud Klooster lokte veel sympatisanten naar het stadhuis op 16 mei. Geert Vermeir, vroeger nog gemeenteraadslid voor VLD, lichtte de bezwaren en bedenkingen van de inwoners van de Boonwijk toe. In een lang en onderbouwd betoog wijst het comité op de oorspronkelijke belofte van het vorige stadsbestuur dat de nieuwe gevangenis geen extra verkeer door de straten van de Boonwijk zou meebrengen. Een belofte, aldus het comité, die nu niet meer wordt nageleefd. “De conclusie is duidelijk. Indien de voorwaarden inzake verkeersafwikkeling niet vervuld kunnen worden, dient men sowieso af te zien van de locatie Oud Klooster”, aldus Vermeir.

Geert Vermeir
© Artur Eranosian

Alle partijen in de gemeenteraad zijn het eens over het feit dat Dendermonde een nieuwe gevangenis nodig heeft, zo blijkt uit de replieken. Immers, zoals schepen Bart Van Malderen het verwoordt, de bovenlokale functie van Dendermonde hangt in grote mate samen met de aanwezigheid van de gerechtelijke diensten. “En een gevangenis vormt daarbij het sluitstuk.”

Onenigheid is er wél over de locatie Oud Klooster en de bezwaren van het actiecomité. Vlaams Belang gaat in grote mate akkoord met de bezwaren van het actiecomité. Open VLD pleit nogmaals voor de renovatie van de oude gevangenis. Een idee dat burgemeester Piet Buyse resoluut naar de prullenmand verwijst wegens niet haalbaar zolang er geen nieuw gebouw beschikbaar is.

Provincie vs. stad

Jozef (Jef) Dauwe (CD&V), die naast gemeenteraadslid ook gedeputeerde is in de provincie, laat weten dat het provinciebestuur een voorkeur heeft voor de ontsluiting van de nieuwe gevangenis via de Gasthuisstraat. Daarover komt, zo vult hij aan, “een openbaar onderzoek en zal een maatschappelijk debat gevoerd worden.”

Het stadsbestuur is een andere mening toegedaan. In de ideale wereld, aldus schepen van mobiliteit Bart Van Malderen (sp.a), zal de ontsluiting gebeuren via de Dender. Ideaal, maar niet realistisch. De voorkeur van de stad gaat dan ook uit naar de Galeidestraat, die als meest realistische piste werd voorgesteld aan de provincie.

In een resolutie verklaart de gemeenteraad dat de gevangenis er moet komen, “in overeenstemming met de draagkracht van de omgeving” en dat dit moet gestaafd worden met een aparte mobiliteitsstudie.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Klik hier voor een kaart van de Boonwijk.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie