“Herlokaliseren VPK als alternatief voor doortrekking N41”

Dendermonde – De inwoners van Dendermonde en Lebbeke kunnen tot 20 november feedback geven op het milieueffectenrapport naar aanleiding van de doortrekking van de N41 en de aanleg van een nieuw wegvak tussen N406 in Oudegem en N47 in Lebbeke.

“Tijdens de inspraakprocedure kunnen opmerkingen worden ingebracht inzake de inhoud van het milieueffectenonderzoek”, meldt Bart Thibau. Hij voegt namens zijn milieuvereniging Raldes meteen de daad bij het woord en vraagt een grondige bijsturing van het rapport.

Raldes vindt onder meer dat het projectgebied en de inspraak moet worden uitgebreid tot Aalst, Hamme en Sint-Niklaas. “Het voorliggende voorstel om het milieueffectenonderzoek en de inspraak te beperken tot Lebbeke en Dendermonde kan niet worden aanvaard”, aldus Thibau. Raldes vraagt tevens dat een aantal alternatieven voor de doortrekking worden onderzocht. De organisatie stelt in dit verband voor om de heropening van de spoorlijn Aalst-Dendermonde te onderzoeken. Men wil ook dat als alternatief voor het huidige voorstel het tracé ten noorden van Denderbellebroek wordt onderzocht.

“Als alternatief voor de ontsluiting van VPK moet ook de overschakeling op spoor en water en de herlocalisatie van het bedrijf worden onderzocht als alternatieven voor de doortrekking van de N41”, aldus de milieuvereniging in een mededeling.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven

Geef een antwoord