Zoek

Groen! niet akkoord met doortrekking N41

Dendermonde – Het doortrekken van de N41 staat weer bovenaan op de politieke agenda. Groen! Dendermonde stuurde gisteren een mededeling rond waarin het zegt dat “het vervoer via het spoor en over het water een volwaardig alternatief is voor de doortrekking van de N41”.

“We kunnen absoluut niet akkoord gaan met het voorstel tot doortrekking van de N41. Hier wordt een simplistische redenering gevolgd van de korte termijn zonder aandacht voor de neveneffecten, de globale mobiliteitsaspecten en de financiële consequenties voor de broodnodige heraanleg van de gewestwegen”, aldus Gino Bertin en Michel Van Driessche van Groen! Dendermonde

“Onze argumenten om de doortrekking van de N41 als een nutteloos, milieuonvriendelijk, geldverslindend project te beschouwen zijn genoegzaam gekend. De aanleg van deze verbinding tussen Aalst en Dendermonde gaat nog meer auto- en vrachtverkeer aantrekken, gaat onvermijdelijk voor nog meer knelpunten zorgen zoals in Aalst, Denderbelle, Hamme en zal op termijn resulteren in een heuse expresweg tussen Aalst en de Waaslandhaven. In plaats van een trendbreuk is de N41 het beste voorbeeld van een trendvolgend en niet-duurzaam beleid.”, aldus Gino Bertin en Michel Van Driessche namens Groen! Dendermonde.

“Voor de heraanleg naar verkeersveiligheid van de doortocht doorheen Oudegem zal de eerste 10 jaar geen geld zijn, terwijl deze doortocht riskeert als sluipweg in de toekomst nog meer te worden overbelast met doorgaand verkeer. In Grembergen hebben we trouwens al een goed en concreet voorbeeld van deze situatie. Het heeft ongeveer 25 jaar geduurd na de aanleg van de N41 vooraleer men aan de herinrichting van Grembergen-dorp begon te denken.”

Groen! vindt het verder aanleggen van de N41, vanaf Dendermonde tot voorbij de dorpskern van Oudegem, op het traject uitgestippeld op het gewestplan, volledig overbodig. “De verdere ontsluiting van Dendermonde hoeft niet, en zeker niet alleen, via de weg gebeuren. Het leefbaar maken van de dorpskernen Oudegem en Gijzegem zal niet gebeuren door extra banen te trekken. Bedrijven die in die kernen hun industriële activiteiten uitoefenen hoeven geen aansluiting te krijgen op een eventuele nieuwe baan”, zeggen Bertin en Van Driessche.

“De doortrekking van de N41 zal een averechts effect hebben op de ontsluiting, want nog meer verkeer op het bestaande traject zal het verkeersinfarct rond de Vlassenbroekbrug en dus het volledige Hoogveld nog vergroten.”

Het lijkt Groen! Dendermonde zinvoller om enkele alternatieven te onderzoeken. Men denkt daarbij aan het opwaarderen de spoorverbinding Dendermonde – Aalst. De Dender kan volgens Groen! als industriële waterweg gebruikt worden vanaf het sas in Dendermonde tot aan de dorpskern Oudegem.

“De aanslag op het milieu, en op de waterhuishouding van Sint-Gillis en Denderbelle moeten mee in rekening worden genomen bij plannen en studies. Elk plan, met of zonder palen, van het nieuwe stuk N41 zal het risico op wateroverlast in die regio drastisch verhogen”, besluit Groen! Dendermonde.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie