Zoek

Kleine Cultuurgids over Grote Markt

Dendermonde – In een overvolle zaal Steenpoort is gisteren De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder voorgesteld. Het boekje, uitgegeven door de provincie Oost-Vlaanderen, vertelt in zo’n tachtig bladzijden alles wat je als Dendermondenaar hoort te weten over de Grote Markt. Directe aanleiding voor de publicatie zijn de vondsten die het archeologisch team deden net voor de herinrichting van het plein. De belangrijke conclusies van die opgravingen zorgen ervoor dat historici alweer enkele gaten in hun kennis over de stad kunnen opvullen.

Kleine Cultuurgids - De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken

In zijn toespraak benadrukte burgemeester Piet Buyse, die een van de vier auteurs is, het belang van de opgravingen. Buyse schreef zelf ooit zijn licentiaatsthesis over de geschiedenis van Dendermonde, en moest het indertijd stellen zonder deze vondsten. Toen schreef hij dat zijn hypothese over de oudste geschiedenis van Dendermonde slecht kan bewezen worden “door wetenschappelijk verantwoorde opgravingen in de stad zelf.” Burgemeester Buyse heeft nu wat student Buyse meer dan 25 jaar geleden moest missen.

De uitgave bevat hoofdstukken over het belangrijkste plein van de stad in al haar facetten: het ontstaan en de ontwikkeling van de stad in de middeleeuwen, de archeologische vondsten, de wederopbouw na de verwoestende Eerste Wereldoorlog én het plein na de vernieuwing van 2004 . Auteurs zijn Piet Buyse, burgemeester en historicus, Leen Megack van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Evert Vandeweghe van de Universiteit Gent en Robby Vervoort, projectarcheoloog.

De Kleine Cultuurgids De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder is verkrijgbaar in het Vleeshuismuseum en het Zwijvekemuseum en kost 6,20 €.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie