Zoek

Collectorenwerken in Mespelare en Oudegem

Mespelare, Oudegem – De NV Aquafin en het stadsbestuur van Dendermonde hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om gezamenlijk rioleringswerken uit te voeren in Mespelare en Oudegem. Deze overeenkomst werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 juli 2009. Het doel van het project is om alle lozingen van afvalwater in de waterlopen van Mespelare te saneren zodat er weer proper water in de beken en grachten van deze deelgemeente stroomt. In Oudegem zal men de lozing van het afvalwater van de Oude Baan, de Varenbergstraat en Hof ten Bos in de Wijzerbeek saneren. Tegelijk zoekt men een oplossing voor de terugkerende wateroverlast in de Oude Baan.

Mespelare: riolen, en het kerkplein

Aquafin wil al het afvalwater van Mespelare afvoeren naar de bestaande collector in Oudegem. Die zit ergens ter hoogte van het VPK. Hiervoor komt er een pompstation. Het regenwater zal gescheiden worden gehouden van het rioolwater en afgevoerd worden naar de Grote Beek. Na de aanleg van de rioleringsbuizen wordt de rijweg vernieuwd.

Het gekende principe van de stad (“Als er toch straten opengebroken worden, kunnen we er maar beter van profiteren voor andere werken”) is ook hier van toepassing. De stad zal in Mespelare het kerkplein herinrichten.

Oudegem:wateroverlast bestrijden

Ook in Oudegem komen er ingrijpende werken. In de Oude Baan en een deel van de Varenbergstraat (tussen Oude baan en Hof ten Bos) zal Aquafin nieuwe rioleringen aanleggen zodat afval- en regenwater gescheiden afgevoerd kunnen worden. Het stadsbestuur neemt hier de volledige heraanleg van de rijweg en de voetpaden op zich. Deze werken moeten een oplossing bieden aan een van de belangrijkste knelpunten wat betreft wateroverlast in onze stad. Bij hevige en langdurige regenval is regelmatig overstromingsgevaar in de Oude baan. De werken moeten een einde maken aan de grote hinder die hierdoor ontstaat voor de omwonenden. Ook in Hof ten Bos (tussen de Varenbergstraat en de Wijzerbeek) worden door de stad en Aquafin nieuwe gescheiden rioleringen aangelegd en worden daarna de rijweg en de voetpaden vernieuwd.

Tijd en geld

Het totaalproject wordt geraamd op 4.200.000 EUR, exclusief btw. De stad Denderùmonde neemt daarvan zo’n 2.000.000 EUR op zich. Voor het stadsaandeel zal een rioleringstoelage aangevraagd worden aan het Vlaamse gewest. De werken zullen vermoedelijk starten in 2011, afhankelijk van het verloop van de procedures en van de weersomstandigheden.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie