Search

Oorzaak hoger sterftecijfer in arrondissement Dendermonde blijft onbekend

Dendermonde – De verhoogde sterfte in het arrondissement Dendermonde blijft een mysterie. Het Steunpunt Milieu en Gezondheid hoopte met ‘humane biomonitoring’ de oorzaak bloot te leggen, maar helaas is het “op dit moment niet het meest geschikte instrument” en blijft de zaak voorlopig onopgelost. Het steunpunt publiceerde hierover deze maand dit artikel.

“Sinds 1993 publiceert de administratie Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid regionale sterftecijfers. Jaar na jaar tonen deze cijfers een verhoogde sterfte in het arrondissement Dendermonde (en Aalst) in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De oorzaak van deze verhoogde sterfte is niet gekend”, laat het Steunpunt Milieu en Gezondheid op zijn website weten. Humane biomonitoring biedt volgens het steunpunt geen oplossing.

Alcohol is niet het probleem

De sociaaleconomische status van de inwoners van het arrondissement Dendermonde is volgens de onderzoekers niet aanzienlijk verschillend van de andere Vlaamse arrondissementen. “Analyses van de gegevens uit de gezondheidsenquête 2004 geven wel aan dat het arrondissement Dendermonde opmerkelijk hoog scoort voor verschillende indicatoren die te maken hebben met alcoholverbruik. Na correctie voor alcoholgerelateerde sterfte wordt echter nog steeds oversterfte (zowel bij mannen als bij vrouwen) vastgesteld in het arrondissement Dendermonde. Er zijn dus nog andere factoren die een rol spelen in dit gezondheidsprobleem.”

Vervuilende stoffen?

“Uitsluiting van de asbestgerelateerde kankers heeft weinig invloed op de sterftecijfers in het arrondissement Dendermonde, die dan nog steeds significant verhoogd zijn, zowel bij mannen als bij vrouwen. Dat betekent dat asbest de oversterfte niet (volledig) verklaart”, aldus het artikel. “We besluiten dat de case absoluut verdere aandacht verdient, maar dat op dit moment humane biomonitoring niet het meest geschikte instrument is om de oorzaken van oversterfte in het arrondissement Dendermonde te onderzoeken.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

3 reacties

 1. Als ik het aankaart haalt iedereen zijn schouders op.
  Maar vergeet niet dat in Dendermonde 2 stortplaatsen zijn waar de voorbije 30 a 40 jaar heel wat ongekende rotzooi is gestort.
  Vooral het 1ste stort bevat geheid chemische producten die nu stilaan vrij komen.
  Het was onverantwoord om de boel af te dekken, met enkel wat grond over te gooien, bij gebrek aan zuurstof blijft dit jaren geconserveerd als was het gisteren gestort.

 2. Eigenaardig toch dat men maar blijft herhalen dat oorzaak van het sterftecijfer in de omgeving van Dendermonde (en bij afleiding van Aalst) onbekend zou zijn.
  Wie zich daarin ernstig verdiept heeft (al zijn wij met heel weinig – ook van overheidswege – eigenaardig toch), weet immers al jaren dat dit te maken heeft met de natuurlijke omgeving: de streek heeft / is onweerlegbaar een zeer ongezond en dominerend moerasgebied. En de mate waarin dit moerasgebied (o.a. riviermeersen, maar zeker ook andere gebieden) vochtig, en de laatste tijd alsmaar vochtiger gehouden wordt, is wellicht de ware oorzaak. Het fenomeen is niet onbekend: de riviergeest (onder ontelbare benamingen) maakt immers al eeuwenlang deel uit van onze volkscultuur. Die riviergeest is de metafoor voor de ongezonde lucht die in de vorm van nevel en mist, maar ook als vochtigheid in onze huizen en onze longen doordringt, al dan niet als onschuldig ervaren . Dit gebeurt ook minder erkenbaar: onder de vorm van de lucht die wij elke dag inademen. Wie dit niet gelooft moet maar eens stafkaarten bekijken of vragen aan de ziekenfondsen waar zij het meeste arosolapparaten uitlenen. Juist, in de streek van Dendermonde en Aalst. Komt daarbij de algemene pollutie. Maar deze verklaring strookt niet met de nieuwe religie: alles wat natuur is, is bij voorbaat goed en dus te promoten. Fout. Wat meer is: de mate waarin men die gebieden gaat vernatten zal, wellicht op iets langere termijn, bijdragen tot het toenemen van dit fenomeen.
  Kortom: de toekomst ziet er duidelijk niet rooskleurig uit, omdat men de verkeerde kant opgaat. Jammer. Vooral omdat de huidige trend aanbidt wat ons naar de afgrond voert. Maar dit zal wellicht niet naar de goesting van natuuraanbidders zijn. En wij zullen dus wellicht nog jàren de verkeerde richting uitgestuurd worden. Quo vadimus?

Geef een reactie