Search

Open VLD boycot opening Vlasmarktbrug

vlasmarktbrug4.jpg
Dendermonde “Vanavond wordt de nieuwe Vlasmarktbrug geopend. Een groot feest is voorzien om 18 uur”, mailde Open VLD-gemeenteraadslid Kris Verberckmoes gisteren de lokale pers. “De Dendermondenaar heeft geen reden om te feesten. Deze brug wordt hem opgedrongen zonder dat hij ernaar vraagt.”

vlasmarktbrug5.jpg

De opening van de brug gisterenavond gebeurde door burgemeester Buyse en Albert Absilis van Waterwegen en Zeekanaal nv. Minister Hilde Crevits had beloofd op de opening aanwezig te zijn, maar moest zich op het laatste moment laten verontschuldigen.

Ook Open VLD was gisteren “officieel niet aanwezig” op het “non-event” en ging in de plaats daarvan “iets consumeren bij de fel geplaagde middenstand.”

Kris Verberckmoes : “Een vlotte verkeersafwikkeling van lokaal en schoolgaand verkeer wordt ernstig bemoeilijkt. Het is nu definitief rondrijden voor de Dendermondenaar die voorgoed moet gaan stilstaan in de files van de Dijkstraat, de Bogaerdstraat, de Veerstraat en Franz Courtensstraat. 14 parkeerplaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de Grote Markt zijn verloren gegaan. De middenstand wordt nog moeilijker bereikbaar dan voorheen. De Open VLD daagt het stadsbestuur uit om al argumenten tegen de brug te weerleggen.”

Op haar weblog stelde schepen Leen Dierick dat bij het ontwerpen van de brug een aantal zaken voorop stonden: de nieuwe brug moest het verkeer inperken om “zo de binnenstad meer ademruimte geven”.

“Anderzijds moet de brug als een mooi meubelstuk in het landschap staan. Van bij het begin werd er op gehamerd dat de nieuwe Vlasmarktbrug zeker klaar moest zijn tegen eind mei 2010 zodat de Ros Beiaardommegang zonder problemen over de brug kan”, aldus Leen Dierick. “Ik ben dan ook erg fier dat de Vlasmarktbrug goed op tijd voor de Ros Beiaardommegang toegankelijk is. De werken zijn zo vlot verlopen, dat de aannemer weken voor de geplande einddatum klaar is. Meteen komt dan een einde aan een periode dat Dendermonde letterlijk in twee verdeeld was.”

Foto’s: Artur Eranosian.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

5 reacties

 1. Grachte,
  Is deze brug beweegbaar ? indien ja waarom dan eerst de beweegbarebrug afbreken, dan een vaste brug aanleggen, terug afbreken en een beweegbare brug aanleggen op een doodlopende arm van de Dender .
  Vragen;
  Hoeveel schepen gaan daar nog paseeren ?
  Hoeveel Jachten ? zie ( Grembergen).
  Binnevaart vastlopen aan de Bogaerd dam.
  Via de swaaikom ? moet nog komen,
  Dus terug naar Appels in achteruit om op De Schelde te raaken.?
  Enz. Er zal ooit een dag komen dat de Bevolking hun Euro valt .
  Maar dan zal zoals gewoonlijk de wijze ( politieker) het op de andere steken;
  Zoals deze onbekwamen het al jaren doen NIETS !!!!!

 2. Typisch. Open VLD wil de gevangenis ook al weg hier, nu zijn ze tegen de stadsverfraaiing. Doet me denken aan het voorstel dat ze ooit lanceerden om in de plaats van de Hollandse Kazerne een grote parking aan te leggen. Open VLD heeft hiermee opnieuw bewezen dat deze partij er blijkbaar alles aan probeert te doen om onze mooie stad kapot te maken. Nog nooit geweten dat een partij zich op gemeentelijk vlak zo radicaal tegen het stad opstelt. Open VLD, de anti Dendermonde partij.

 3. Als Voorzitter van Open Vld-Dendermonde deel ik je graag onze standpunten mee:
  – Voor Open Vld is het behoud van de gevangenis in Dendermonde prioritair. We pleiten voor renovatie van de huidige gevangenis en de ernaast gelegen vroegere Rijkswachtkazerne. De locatie “Oud Klooster” is voor ons niet geschikt o.a. wegens moeilijke ontsluiting. Als deze locatie weerhouden wordt, moet een nieuwe brug over de Dender, een weg van 1,5 km door groengebied en een dijkverbreding aangelegd worden. Wat zal dat niet kosten?

  – Open Vld heeft steeds gepleit voor de renovatie van de Hollandse Kazerne. Ook als volksvertegenwoordiger heb ik dit dossier bij de bevoegde Minister (Reynders) bepleit. Op de gemeenteraad heb ik meermaals op het belang van behoud van de Kazerne gewezen, o. a. op 15-06-2005.
  In de gemeenteraad heb ik gepleit voor de aanleg ROND de Hollandse Kazerne en niet IN PLAATS van de Hollandse Kazene. We delen daarin de mening van het schepencollege; de aanleg van de parking is trouwens al goed gekeurd; de werken zullen binnenkort starten.

  – In vele gemeentelijke dossiers steunt Open Vld het behoud van waardevol patrimonium, restauratie van militair en historisch erfgoed. Was mijn pleidooi voor aankoop “Fort Rozenbroeck” een teken van “kapot maken van de stad”? Ook bij de heraanleg van dorpskernen (bv.Oudegem, Schoonaarde), pleiten we voor behoud van het dorpsplein; vind jij heraanleg Schoonaarde met verlies van het dorpsplein geslaagd?
  – Open Vld heeft in sommige dossiers een andere mening dan andere politieke partijen. Maar dat we onze stad “kapot willen maken” is onjuist, in tegendeel.

 4. Mevrouw Dierickx zegt dat het behouden van de gevangenis voor Open VLD prioritair is. Moeten wij daar nu mee lachen of schreien? Recent nog schreef zij in de eigen partijkrant dat als alternatief voor de plannen de oude gevangenis na renovatie moet hergebruikt worden. Ze weet perfect dat dit een grappige utopie is die alleen maar het verlies van de gevangenis voor de stad zou betekenen. Zij en haar partij moeten weten wat telt: Het belang van enkele partijleden of het algemeen Dendermonds belang. Open VLD heeft tot heden hier gekozen voor het particuliere belang van enkele partijleden versus het algemeen belang en is dus om die simpele reden geheel ongeschikt om de stad te besturen. Ze is zelfs onbetrouwbaar want als men nu al particuliere belangen laat voorgaan, wat dan als men regeert? .

Geef een reactie