Search

Open brief: Graag “jeugdgevangenis” uit woordenboek en Dendermonde

Johan Baert schreef een open brief naar aanleiding van het voorstel van N-VA Dendermonde om van de ‘oude’ gevangenis een gesloten jeugdinstelling te maken een open brief. Johan Baert is OCMW-raadslid en tevens Voorzitter van de VZW Habbekrats, vormingsdienst voor jongeren uit Kansengroepen. Hieronder vind je integraal zijn oproep om het woord ‘jeugdgevangenis’ uit het woordenboek en Dendermonde te schrappen.

Beste Karel,

Soms worden jongeren hangjongeren, soms randgroepjongeren, soms jongeren op het randje, soms ook erover, jeugddelinquenten en kunnen in de loop van dat proces op steeds minder begrip rekenen. Verdwijnen met het badwater en komen terug …

Na meer dan 30 jaar met en voor deze jongeren te hebben gewerkt erger ik me nog steeds aan de meeste goedbedoelde ‘oplossingen’ van politici. De oude gevangenis van Dendermonde, ombouwen naar een jeugdgevangenis is nog maar eens zo’n treurig voorstel. Maar een “gesloten jeugdinstelling” klinkt natuurlijk al wat mooier en… we hebben er in Oost-Vlaanderen nog geen!

Beste Karel en vrienden van de NVA, minderjarigen stopt men liefst niet in een gevangenis, zelfs niet in een omgebouwde, niet in putje Afrika, niet in China, niet in Vlaanderen. Stel je maar eens even voor dat het je eigen kind of kleinkind is? Het is altijd iemands kind. Het woord “jeugdgevangenis” zou eigenlijk gewoon als betekeningloos uit het elk woordenboek moeten worden geschrapt.

Is het niet onze opdracht om deze groep jongeren, weliswaar voor ze helemaal ontsporen, meer alternatieve en preventieve trajecten aan te bieden. Deze mogen zelfs, voor hen die al te ver over de schreef gingen, dwingend door jeugdrechters worden opgelegd. Zou een verstandiger zelfstandiger Vlaanderen daar niet kunnen voor zorgen?

Het louter opsluiten van jonge mensen is niet alleen pedagogisch zinloos en onverantwoord, maar ook economisch zeer onproductief. Een gevangenisbed kost al snel 75.000 euro per jaar. Hoe rendabel is dat als we weten dat alle gevangenissen overal ter wereld vol recidivisten zitten? Een jongere die wel nog gelooft in zijn eigen toekomst, die werk heeft of minstens een perspectief gaat op zoek naar respect en vriendschap zoals ieder levend wezen, levert een positieve bijdrage, ook aan de economie, nu of in de nabije toekomst. Dat willen we toch… een betere toekomst voor iedereen.

Zou het geen goed idee zijn dat u vanuit uw ervaring in het bedrijfsleven, in samenwerking met Dendermondse bedrijven een innoverend project opzet en deze jongeren een alternatief leerwerktraject aanbiedt. Dat zou pas een meerwaarde voor onze regio zijn. Stel je even voor: jongeren die anderen schade hebben berokkend krijgen als alternatief voor opsluiting: werk en een opleiding. Betalen aldus eerst de schade af en kunnen weer verder…en betalen nadien
Vlaamse belastingen. Droom ik?

Mijn boodschap is duidelijk:

1. Vertrek wat meer vanuit hun eigen behoeftes, leef- en gevoelswereld en geschiedenis. Zo is het voor hen veel begrijpbaarder dat we duidelijke standpunten innemen, grenzen aangeven en adequate maatregelen voorstellen rond alle fenomenen en problemen die hen aanbelangen. Hun grootste probleem is vaak dat ze nauwelijks nog geloven in een positief perspectief op korte en zelfs lange termijn. Dat maakt jonge mensen soms radeloos,
gevaarlijk voor zichzelf en anderen.

2. Daarnaast heb ik in 30 jaar jeugdwerk nog nooit één jongere tegengekomen zonder talent. Soms kan je die echter alleen nog met je hart goed zien. Hun talenten zijn voor onze ogen vaak onzichtbaar (geworden). Daarom moeten we ze ook als kansrijke jongeren blijven zien en benoemen niet als kansarme. We hebben het hier nog altijd over jongeren tussen 10 en 18 jaar. Het is onze verdomde plicht hen kansen te blijven bieden. Zeker deze jongeren wier ouders en omgeving hen in hun jonge jaren niet bood waar ze eigenlijk als kind recht op hadden… een liefdevolle opvoeding.

Ik wil U en uw fractie graag uitnodigen om eens op werkbezoek te komen bij een dienst die al 20 jaar expertise heeft opgebouwd met deze jongeren.
VZW Habbekrats biedt laagdrempelige projecten met een specifieke methodiek aan kinderen en jongeren uit de kansengroepen. In de verschillende Habbekratstrefpunten, nemen ze deel aan vormingsprojecten, krijgen individuele begeleiding en kunnen mee op kampen waar ze leren dat vriendschap en respect, waarden zijn die je kunt leren en verdienen en die daarenboven gratis zijn. Maar als je ze eenmaal hebt bijzonder waardevol zijn.

We zijn dan ook fier en ons hart bonkte tegen onze ribben als we de afgelopen jaren naast heel wat gemeenten ook heel wat partners in het bedrijfsleven hebben overtuigd dat investeren in deze kansrijke jongeren de moeite waard is. Meer dan één Vlaamse ‘manager van het jaar’ steunt ons vandaag met raad en daad en investeert mee in deze jongeren. Ze beseffen net als wij dat we hen een perspectief moeten aanbieden, niet een cel. Nu de politici nog!

Toch blijft het ook belangrijk om te blijven zeggen dat 95 % van alle jongeren hoegenaamd niet voor overlast zorgen en dat het uitvergroten van een aantal incidenten, vaak met een politieke ondertoon, onrecht doet aan de jeugd in zijn algemeenheid. We moeten weten over welke jongeren we het hebben en wat we bereid zijn ervoor te investeren en in wat. Niet kiezen voor begeleiding van deze jongeren met problemen heeft onmiskenbaar verschillende toekomstige “Everbergen” voor gevolg.

Tot slot beste Karel de oude gevangenis van Dendermonde zal, omgebouwd of niet, voor jongeren altijd een gevangenis blijven. Daar stop je echt geen kinderen in. Wie bedenkt zoiets? Ik hoop jullie morgen, met aan mijn zijde een schare succesrijke bedrijfsleiders uit Vlaanderen, te kunnen overtuigen dat het anders kan.

Met zeer vriendelijke groeten,
Johan Baert

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie