Zoek

Bomen in de Ringstraat worden geveld

Grembergen – De bewoners van de Ringstraat spraken zich via een enquête uit voor het rooien van 41 Gleditsia’s in hun straat. “De bomen in de Ringstraat geven lange, harde peulen en scherpe doornen, die overlast veroorzaken op de opritten van de woningen. Naar aanleiding van de vele klachten van de bewoners werd vorig jaar een enquête gehouden. Hieruit blijkt dat de meeste bewoners zich uitspreken voor het rooien van de 41 aanwezige Gleditsia’s in de straat”, aldus het stadsbestuur. “Via de stedelijke dienst groen en natuur werd een stedenbouwkundige vergunning ingediend om de bomen te kunnen rooien. De dienst Ruimtelijk Ordening van de Vlaamse Overheid gaf gunstig advies waardoor we zullen overgaan tot het vellen van de bomen in de eerste helft van januari 2012. Het advies van de dienst Ruimtelijke Ordening verplicht echter tot heraanplanting met inheemse streekeigen boomsoorten. De groendienst bestudeert nu de mogelijkheden tot een heraanplanting, die zou gebeuren in het plantseizoen volgend op de velling.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie