Zoek

Onderwijsminister debatteert met Hemaco-leerlingen

Dendermonde – Vorige week was minister van Onderwijs Pascal Smet te gast in het Heilige Maagdcollege. Hij bezocht de school op uitnodiging van twee vijfdejaarsklassen die voor een schooltaak de hervormingsplannen van het secundair onderwijs onder de loep moesten nemen.

“Ze voelden zich sterk aangesproken en wilden de minister zelf interpelleren. Hun leraar Nederlands, Sven Van Der Linden, stuurde de minister een mailtje en tot de verbazing van leraar en leerlingen aarzelde de minister niet om in te gaan op de uitnodiging”, aldus directeur Hans Van Hulle. “Het resulteerde in een anderhalf durend flitsend heen-en-weergesprek tussen de leerlingen van 5 Grieks-Latijn, Grieks-wiskunde, Economie-wiskunde, Humane wetenschappen, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen en minister Smet.”

De leerlingen bestookten de minister met kritische vragen over de hervormingsplannen, maar de minister diende hen vlot van antwoord.

Hans Van Hulle: “De grootste bezorgdheid van de leerlingen ging uit naar het concept van de brede eerste graad, waarbij leerlingen van alle niveaus samen in de klas zullen zitten en waarbij de minister van de leerkrachten verwacht dat zij zich differentiërend kunnen opstellen naar leerlingen die een uitdaging nodig hebben en remediërend naar de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De klas moet voor de minister een weerspiegeling van de samenleving zijn, leerden de leerlingen, en dat is het vandaag onvoldoende. Het afschaffen van de onderwijsvormen in de bovenbouw (aso, tso, bso, kso) is voor de minister een absolute voorwaarde om de perceptie van ouders te counteren dat aso ‘beter’ en ‘meerwaardig’ zou zijn voor hun kinderen. Dus: geen aparte scholen meer, maar brede domeinscholen, waar alle niveaus van een bepaald belangstellingsgebied samen school lopen”.

“Leerkrachten moeten zich volgens de minister meer bijscholen, focussen op de toekomst en minder achterom kijken. Stilstaan is achteruitgaan, vindt de minister. Latijn zal de minister niet verbieden, maar hij ziet er het nut niet van in: voor hem is het een dode taal die je nergens voor nodig hebt; Arabisch of Chinees lijken hem nuttiger opties. Stokpaardje bleek ook de digitalisering van de leermiddelen. De minister blijkt een fervent voorstander van de aanwending van tablets in de klas en promoot de integratie van beeldcultuur in de les.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Eén reactie

Geef een reactie