Zoek

Werken Sigmaproject Vlassenbroek van start

Vlassenbroek – Waterwegen en Zeekanaal (NV) start met de aanleg van het overstromingsgebied in Vlassenbroek. Het Sigmaplan creëert veiligheid, stimuleert natuurontwikkeling en geeft ook impulsen aan recreatieve bedrijvigheid in de regio. In het totaal wordt in Vlassenbroek een projectgebied van 240 hectare heringericht, dat moet helpen om de regio beter te beveiligen tegen overstromingen en tegelijk de waardevolle Scheldenatuur te herstellen.

Het hart van de operatie is het overstromingsgebied in Vlassenbroek,waar straks bij stormtij de Schelde gecontroleerd zal kunnen overstromen, in speciaal daartoe bestemde zones. Hans De Preter, projectingenieur bij Waterwegen en Zeekanaal NV: “Vlassenbroek wordt ingericht als ‘gecontroleerd overstromingsgebied’. Dat is een laaggelegen gebied, omringt door een dijk, waar de rivier ‘veilig’ kan overstromen. Een noordelijk en een zuidelijk deel krijgen elk een eigen inrichting en functie. Die twee delen zijn van elkaar gescheiden door een (overstroombare) compartimenteringsdijk. De bouw van deze dijk is meteen de eerste ingreep die dit voorjaar op het programma staat.”

Het noordelijke deel krijgt een inrichting als getijdennatuurgebied. Doordat er dagelijks wat water in en uit het gebied stroomt, ontstaan er slikken en schorren met een kenmerkende, unieke plantengroei. Bij stormtij, dat is de combinatie van springtij met een hevige noordwesterstorm, die ongeveer één à twee keer per jaar voorkomt, overstroomt deze zone. Het gebied beschermt dan de omliggende regio tegen wateroverlast.

Het zuidelijke deel van het gebied loopt alleen bij extreem stormtij onder water, wanneer een springtij samenvalt met een zeer hevige noordwesterstorm. Deze situatie komt maar ongeveer één keer in de vijftig jaar voor. Daardoor kan het gebied zijn veiligheidsfunctie combineren met natte natuur.

Elias Verbanck, projectleider bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): “De slikken en schorren in het noordelijke deel zullen straks allerlei watervogels aantrekken. Het zuidelijke deel huisvest natte natuur, ook ‘wetland’ genoemd. Hier gaat open water over in elzenbroekbossen. Moerasvogels en zelfs de bever vinden een onderkomen in dit afwisselende decor.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie