Search

Bart Van Malderen: “Aantal letselongevallen is gedaald”

Dendermonde – Sp.a’er Bart Van Malderen is in Dendermonde bevoegd voor mobiliteit en ruimtelijke ordening. De belangrijkste realisatie binnen mobiliteit is het mobiliteitsplan zelf, maar Van Malderen is ook tevreden over kleinere projecten, zoals het Cambio-project dat volgende maand start of de fietsenstallingen aan het station. “En door een gericht handhavingsbeleid en het indelen van het grondgebied in snelheidszones is het aantal letselongevallen gedaald. In de rest van Vlaanderen stijgen die cijfers.”

Extra parkeerplaatsen in Dendermonde

Prioriteiten voor de komende legislatuur zijn fietspaden langsheen de gewestwegen, door omstandigheden nog niet gerealiseerd. “En we moeten op zoek naar extra parkeerplaatsen. Bijkomende capaciteit is nodig, niet alleen om het verwachte verlies te compenseren, maar ook omdat er meer parkeerbehoefte zal zijn.”

”Meer aandacht voor àlle zwakke weggebruikers” (Groen)

“Groen is van oordeel dat elke maatregel op vlak van mobiliteit best aan het STOP-principe wordt afgetoetst. Eerst stappers, dan trappers, vervolgens het openbaar vervoer en tot slot de private wagen”, klinkt het bij Roland De Meersman. Autoluwe straten, obstakelvrije en comfortabele wandelzones en duurzame mobiliteit zijn de prioriteiten. De Meersman wil ook meer aandacht voor de rolstoelgebruiker. “Groen dringt er dan ook op aan dat er meer aandacht geschonken wordt aan álle zwakke weggebruikers.”

”Dendermonde staat stil” (Open Vld)

Hilde Dierickx (Open VLD) schiet met scherp: “Dendermonde staat stil en is onbereikbaar geworden.” Oplossingen? Dierickx ziet onder meer heil in slimme verkeerslichten en wil de busbanen evalueren. “De doortrekking van de N41 is prioritair, maar we blijven de leefbaarheid in het oog houden.”

Betaalbaar wonen

Inzake ruimtelijke ordening is de belangrijkste realisatie van deze legislatuur het structuurplan, de agenda voor de komende jaren. Gebaseerd op dat structuurplan zijn een aantal RUP’s – Ruimtelijke Uitvoeringsplannen die een concreet beleid zijn en een juridisch kader creëren – opgemaakt. Tenslotte vernoemt Van Malderen ook de bouwvergunningen: “Toen ik als schepen startte, was er een gigantische achterstand. Vandaag slagen we erin om telkens de wettelijke termijn te halen.”

Voor de komende legislatuur hamert sp.a op betaalbaar wonen. “Het wordt moeilijk voor mensen met een gewoon inkomen om een huis te huren of kopen. De stad moet zorgen dat er aanbod is.” Daarnaast is ook de uitvoering van het structuurplan een prioriteit. “Er zijn daar een aantal heel gevoelige kwesties bij, zoals de Briel in Baasrode.”

Open VLD is tevreden met de komst van het structuurplan, maar heeft kritiek op de RUP Hullenberg, die slaat op de omgeving van het VPK: te veel onbegrijpelijke beslissingen en geen garantie dat het bedrijf zal blijven, aldus Dierickx. Prioriteiten voor haar partij zijn het verhogen en toegankelijk maken van de perrons in het station, en de ontsluiting bij de RUP’s Vlietberg en Elsbos, waar nieuwe woonwijken komen. “En er moet een oplossing komen voor de De Bruynkaai.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie