Search

“Menselijker parkeerbeleid is noodzakelijk”

Dendermonde – Nele Cleemput (CD&V) gaat niet akkoord met de manier waarop het parkeerbeleid in de binnenstad wordt aangepakt. Ze maakt er haar strijdpunt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van.

“Uit mijn dagelijkse contacten met de inwoners van de stad ervaar ik grote ergernissen rond het parkeerbeleid”, aldus Nele Cleemput. “Het onderwerp leeft enorm onder de bevolking, en helaas in negatieve zin”.

De bevolking begrijpt volgens de politica dat het betalend parkeren een noodzakelijke inkomstenbron voor de stad vormt en dat daar ook controle moet op zijn. “De bevolking begrijpt echter niet de hardnekkigheid waarmee momenteel té vaak wordt gecontroleerd. Parkeerbon om 17.58 uur? Het is de letter van het reglement, zeker. Parkeerbon terwijl u van en naar de parkeermeter wandelt ? Betwistbare situatie, maar het is wel al verschillende keren gebeurd. Ze zijn op korte een negatief begrip geworden in Dendermonde, de rode mannetjes en vrouwtjes die met hun toestel in de aanslag door de stad lopen”, aldus Nele Cleemput.

“De rode mannetjes en vrouwtjes zijn een negatief begrip geworden”

“Ik wil een lans breken voor een menselijker parkeerbeleid in de volgende legislatuur. De afloop van het huidige contract met het parkeerbedrijf in december 2013 biedt de uitgelezen kans om de zaken echt aan te pakken.”

Nele Cleemput stelt dat het nieuwe beleid steunt op drie pijlers: minder commercieel, meer transparant en een betere ontwikkeling van randparkings.

“Het handhaven van een reglement mag niet uitsluitend gebeuren om commerciële redenen. Wanneer het louter om geld gaat, loert het gevaar van de overdreven ijver om de hoek. Ik vraag dat het komende stadsbestuur de mogelijkheid om het parkeerbeheer onder te brengen in een gemeentebedrijf grondig bestudeert. Naar mijn mening kan dit een menselijker gelaat voor het parkeerbeleid opleveren en veel ongenoegen opheffen”, aldus Nele Cleemput.

“Hoeveel parkeerautomaten telt de stad eigenlijk? Hoeveel keer worden ze leeg gemaakt? Kan je per automaat weten wat de opbrengsten zijn? Welke zijn de parkeerautomaten die het meest geld opbrengen? Hoeveel defecten werden aan de oude automaten gemeld? Hoeveel parkeertickets worden er per maand afgedrukt? Hoeveel parkeerbonnen worden er maandelijks uitgereikt ? Iedereen in de stad stelt zich dergelijke vragen, maar er volgen niet veel antwoorden. Het gebrek aan transparantie inzake het parkeerbeleid werkt opnieuw de verzuring in de hand. Mensen krijgen de indruk dat hun portefeuille wordt gemolken, maar dat ze niet mogen weten waarom”, aldus Nele Cleemput.

Betalend parkeren ín het centrum moet volgens Cleemput hand in hand gaan met het ontwikkelen van randparkings rond het centrum. “Sommige locaties zullen geschikter zijn dan andere, maar de stad kan over elk van deze locaties onderhandelingen starten en naar oplossingen zoeken. Wellicht is het verstrijken van het huidige parkeercontract in december 2013 een goede streefdatum om naar toe te werken”.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie