Zoek

“Meer kinderopvang en betaalbare woningen”

Marius Meremans, Appels, 45 jaar, leraar Frans, geschiedenis, Engels en Latijn; schepen voor cultuur en jeugd

Dendermonde – In aanloop naar Het Groot Dendermonds Kopstukkendebat op 11 oktober stellen we elke dag een lijsttrekker voor. Marius Meremans (N-VA) bijt vandaag de spits af.

Wat doe je in je vrije tijd? Wielertoerisme, joggen, rugby (passief nu), quizzen en mijn zonen volgen

Hoeveel zetels denk je realistisch te kunnen halen op 14 oktober? (geen antwoord)

Waarom wil je burgemeester worden? Mandaten zijn een middel om ons programma te realiseren. Heel veel waarde wordt gehecht aan sociale thema’s binnen N-VA. Dat doe je door keuzes te durven maken.

Waar wil je extra in investeren? Zorg voor onze (jonge) gezinnen, van meer kinderopvang tot betaalbare woningen en verkeersveilig. En de zorg voor ouderen, de vergrijzing zal in onze stad sterk aanwezig zijn; hier moeten we klaar voor staan. Dit houdt in dat je een variabel aanbod creëert, in samenwerking met alle actoren op het terrein.

Politiek is keuzes maken: waar ga je dan minder uitgeven? We moeten soberder en efficiënter. De stad bezit circa 90 gebouwen, een deel is niet energiezuinig en heeft voortdurend oplapwerk nodig. Dit is duur: we moeten het met minder doen, de geïsoleerde polyvalenter gebruiken. De ondersteunende diensten van OCMW en stad kunnen best samengevoegd worden. Flexibeler financieel overleg kan soelaas brengen.

Stel dat je burgemeester mag zijn de komende zes jaar: wat zou eind 2018 het grootste compliment zijn dat men je kan geven? Dat onze jeugd, maar ook toeristen, de herwaardering van de fortengordel écht kunnen beleven. Dat er minder –liefst geen– kansarmoede meer is, dat je vlot de stad kan bereiken én gemakkelijk kan parkeren, dat gezinnen hun toekomst hier blijven uitbouwen. Vooral: nog meer fierheid over hun stad: wat chauvinisme moet!

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie