Open Vld stelt wegdekverwarming voor op dakparking

0

Dendermonde – Op de jongste gemeenteraad zette Open Vld vraagtekens bij de veiligheid van de dakparking van de bibliotheek bij vriesweer.

“Winterweer, verkeer en hellingen zijn een gevaarlijke combinatie. Dat is nog maar eens gebleken toen op 7 februari zeven wagens aan het schuiven zijn gegaan op de dakparking van de Dendermondse bibliotheek”, aldus Laurens Hofman.

“Sinds de opening van de bibliotheek, september 2011, stapelden de problemen met de dakparking zich op. Deze nieuwe episode, waarbij wagens aan het schuiven gingen, kon echter ernstige gevolgen hebben gehad. Wat indien minder mobiele personen en/of kleine kinderen zich tussen de wagens hadden bevonden? Het is niet de eerste en vermoedelijk ook niet de laatste keer dat gewijzigde weersomstandigheden zullen optreden. De huidige regeling, waarbij de dakparking wordt gesloten bij voorspeld vorstweer, volstaat kennelijk niet.”

“Concreet vraagt Open VLD een sluitende regeling zodoende dat enerzijds de veiligheid van de gebruikers van deze parking gegarandeerd wordt en anderzijds de dakparking door potentiële gebruikers als volwaardig wordt aanzien. Nieuwe fratsen dienen absoluut voorkomen te worden om extra imagoschade te vermijden. Wij hebben deze denkoefening alvast gemaakt en wensen een concreet voorstel te doen. De toegangsbepaling kan best geschieden door een aansturing van temperatuur én luchtvochtigheid (dit laatste via een sensor op het parkeeroppervlak). Deze combinatie biedt de beste garanties en is courant bij de aansturing van hellingbanen. Daarnaast stellen wij voor om een kosten-batenanalyse uit te voeren van de installatie van een wegdekverwarming om gladheid van de parking te voorkomen. Hierbij worden enkel de bandensporen verwarmd via inductie. Ook dit systeem is heel gangbaar bij hellingbanen. Indien blijkt dat deze investering opweegt tegen een continu beschikbare parking steunen wij dit initiatief volmondig.”