Archeologische opgravingen in Begijnhof

Dendermonde – Het stadsbestuur heeft het plan opgevat om de wegen en riolen in het Begijnhof te vernieuwen. Maar eerst dient op twee plaatsen een archeologische verkenning te gebeuren omdat men op deze historische plaats archeologische vondsten verwacht. De opgraving Begijnhof wordt uitgevoerd door Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster. Er zal enerzijds een grote sleuf gegraven worden in de grasvlakte achteraan het Begijnhof. Dit zal geen hinder veroorzaken. Anderzijds zal ook aan de binnenpoort een opgraving gebeuren. Deze werken zullen in fasen gebeuren zodat voetgangers en fietsers er kunnen passeren. Gedurende twee weken kan echter geen gemotoriseerd verkeer het Begijnhof in- of uitrijden vanwege de beperkte breedte op deze plaats. Er zal wel voor gezorgd worden dat in het weekend vanaf vrijdagavond 17 uur tot maandag 7 uur gemotoriseerd verkeer mogelijk is.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord