Search

N-VA vraagt duidelijkheid in het dossier ‘Briel’

Baasrode – Bart Nobels, N-VA-gemeenteraadslid, interpelleerde vorige woensdag tijdens de gemeenteraad de voormalige schepen van ruimtelijke ordening Bart Van Malderen en burgemeester Piet Buyse inzake tegenstrijdige verklaringen over het dossier Briel in Baasrode.

“Bij de opening van het nieuwe dorpsplein van Baasrode stelde de burgemeester onverkort dat er op de Briel een regionaal watergebonden bedrijventerrein komt. Heeft hij voor zijn beurt gesproken?”, vroeg Bart Nobels zich woensdag af.

“In september 2012 nog stelde de voormalige sp.a- schepen van ruimtelijke ordening: het blijkt dat er gewoon geen ruimte is voor de aanleg van een parallelweg van de gewestweg Provinciale Baan en Mandekensstraat. Dat wil zeggen dat er geen mogelijkheid is om de mobiliteit van en naar de Oude Briel te verbeteren en dat is een voorwaarde die wij echt wel stellen. De grote laad- en loskade kan er niet komen zolang de ontsluiting er niet is.”

Bart Nobels: “CD&V en N-VA waren toen heel wat voorzichtiger in hun uitspraken en stelden dat eerst de resultaten van het mobiliteitseffectenrapport (mober) dienden bekend te zijn. Pas dan kon – op basis van objectieve gegevens – in dit dossier een definitieve beslissing genomen worden. Op 17 maart 2013 was er de feestelijke opening van het vernieuwde dorpsplein van Baasrode en daar vertelde burgemeester Buyse in zijn toespraak dat het regionaal watergebonden bedrijventerrein op de Briel er komt.”

“In het verleden is steeds gesteld dat de mobiliteitsproblemen eerst moesten opgelost worden vooraleer er een regionaal watergebonden bedrijventerrein kan komen. Nu worden al uitspraken gedaan zonder een objectieve basis. Dit zorgt voor veel onrust en had vermeden kunnen worden”, aldus Nobels.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie