City Sounds wordt lid van Jeugdraad Dendermonde

0

Dendermonde – De algemene vergadering van de Jeugdraad Dendermonde gaf op 22 april jongstleden groen licht voor het toetreden van het stadsfestival City Sounds vzw. “Jeugdraad Dendermonde is een officieel adviesorgaan binnen Dendermonde en bundelt de stemmen van diverse jeugdverenigingen zoals KSA, Chiro, scouts en jeugdhuizen. Daarnaast kan elke organisatie of onafhankelijke jongere die zich bekommert om de jeugd en het Dendermondse jeugdbeleid ook zijn/haar stem laten horen. Recent traden bijvoorbeeld ook de jongerenafdelingen van twee politieke partijen toe. City Sounds vzw krijgt voortaan een vertegenwoordiger binnen de algemene vergadering en kan zo mee haar stempel drukken op adviezen die de Jeugdraad formuleert naar het stadsbestuur. Andere organisaties en geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur steeds indienen via jeugdraad@dendermonde.be. De volgende Algemene Vergadering vindt plaats op 1 juli op de scoutsterreinen aan de Tragel”, aldus de Jeugdraad in een mededeling.