Search

Ruimtelijk uitvoeringsplan bouw gevangenis integraal vernietigd

Dendermonde – De actiecomités Oud Klooster en Krijgem kregen van hun advocaat te horen dat de Raad van State in een definitieve uitspraak de integrale vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan bevestigd.

“De Raad van State had al in 2009 het eerste plan voor de bouw van een gevangenis op de site Oud Klooster te Dendermonde vernietigd omdat het onwettig tot stand was gekomen. In een tweede procedure tegen een tweede plan op dezelfde locatie bracht de auditeur van de Raad van State op 20 juni 2011 een voor de overheid ongunstig advies uit wat tot de schorsing leidde. Deze schorsing werd dus op 21 januari 2014 een vernietiging”, aldus beide comités in een mededeling.

“De overheid lijkt nu van plan om voor een derde maal een PRUP op te stellen met het oog op de inplanting van de gevangenis op dezelfde site in Dendermonde. Momenteel werd de inspraakfase plan-MER hieromtrent net afgerond. Dit nieuwe plan roept echter nog meer vragen op dan het vorige. Een nieuwe, grondige en objectieve locatiestudie is, op basis van wat voorafging, zeker noodzakelijk.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie