Zoek

Nieuw subsidiereglement voor culturele festivals

Dendermonde – De gemeenteraad ging op 11 februari akkoord met een nieuw subsidiereglement voor culturele festivals en de financiële ondersteuning van initiatieven voor personen in armoede.

Schepen Lien Verwaeren: “In onze stad zijn er jaarlijks een aantal festivals actief, georganiseerd door vrijwilligers. In ons ondersteuningsbeleid merkten we op dit vlak een lacune. Met deze nieuwe subsidielijn willen we daar dus iets aan doen.”

“Een jaarlijks subsidiebedrag van 10.000 EUR zal worden verdeeld onder het aantal aanvragen. De eerste dossiers worden dit jaar voor 15 maart verwacht. Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden waaraan het festival dient te voldoen”, aldus cultuurbeleidscoördinator Dimitri Beeckman.

Er werd ook een nieuw subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van vrijetijdsinitiatieven voor personen in armoede goedgekeurd.

Dimitri Beeckman: “Op basis van het Vlaamse participatiedecreet werd in 2009 in onze stad een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie van personen in armoede opgericht. Dit netwerk verenigt de stedelijke vrijetijdsdiensten en organisaties uit de sociale sector zoals OCMW en CAW. Doel van dit netwerk is het verlagen van drempels of wegnemen van moeilijkheden die personen in armoede ervaren indien zij willen deelnemen aan een vrijetijdsactiviteit. Om ook verenigingen/particulieren te stimuleren maatregelen te nemen die de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede dienen te vergroten, wordt de mogelijkheid gecreëerd hiervoor een subsidie aan te vragen. Dit kan door het indienen van een subsidieaanvraag voor 1 april. Op jaarbasis wordt 7.000 euro verdeeld onder het aantal aanvragen.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie