Niet iedereen blij met naamswijziging zaal Steenpoort

steenpoort

Dendermonde – De Werkgroep Cultureel Patrimonium Dendermonde boog zich deze week over de geplande naamsverandering van zaal Steenpoort, één van de locaties van cultuurcentrum Belgica. De raad van bestuur van het cultuurcentrum en het stadsbestuur stellen voor om de zaal voortaan ‘Belgica Bis’ te heten.

“De werkgroep is van oordeel dat in verband met deze materie bijzonder licht, onoordeelkundig en respectloos wordt omgesprongen met een belangrijk en aloud element uit de stadsgeschiedenis”, aldus Mariella Ost namens de werkgroep.

“De naam Steenpoort, ook Gentsepoort genoemd, gebouwd in witte steen ten noordwesten van de oude stadskern, wordt al in oorkonden vermeld vanaf de 13e eeuw. De Steenpoort maakte deel uit van de stadsverdediging, samen met de Brusselse-, Mechelse- en Waterpoort op de Schelde.”

De werkgroep betreurt het dat “een aloude benaming van een stadspoort zomaar wordt vervangen door het nietszeggende en inhoudloze Belgica Bis”.

Mariella Ost: “Elders in Vlaanderen koestert men oude namen van sites, toponiemen en gebouwen zoals bijvoorbeeld de Brielpoort in Deinze, de Vooruit in Gent, de AB in Brussel, de Roma in Borgerhout, de Capitole in Gent, de Koepoort in Ninove, de Broeltorens in Kortrijk enzovoort.”

De leden van de Werkgroep Cultureel Patrimonium laten weten dat “zij geen enkel bezwaar hebben tegen een grondige renovatie van deze zaal om er eigentijdse bestemming aan te geven, maar dit hoeft geen naamswijziging met zich mee te brengen”.

Volgens de werkgroep blijkt “duidelijk dat bij het grote publiek voor de nieuwe naam geen draagvlak bestaat”.

“Dendermonde wil blijkbaar breken met deze belangrijke link naar de stadsgeschiedenis toe en laat zich meeslepen door mensen die alleen in economische termen denken zonder gevoel en oog te hebben voor wat in de samenleving leeft. Bovendien zijn de aloude namen van gebouwen zodanig ingeburgerd dat eenieder die met de cultuur en de geschiedenis van de stad een beetje begaan is, deze weet te situeren en te appreciëren, zelfs tot buiten de stadsgrenzen”, meldt Mariella Ost.

“De Werkgroep Cultureel Patrimonium doet bij deze een ultieme oproep naar het stadsbestuur om niet mee te gaan in een geest van respectloze vluchtigheid tegenover de rijke stadsgeschiedenis en wenst dat fundament, visie en een warm gevoel voor het verleden de boventoon blijven halen in Dendermonde. De werkgroep vindt de naam Belgica-Steenpoort het behouden meer dan waard.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord