Search

Buurtbewoners blijven gekant tegen aanleg laad- en loskades

project briel

Baasrode – De overheid maakte vijf jaar geleden zijn plannen bekend om in Baasrode laad- en loskades te bouwen. Op 2 februari zorgde de Werkgroep Briel voor een stand van zaken tijdens een informatiebijeenkomst.

“De Werkgroep Briel is vijf jaar actief om met redelijke en realistische argumenten, aan te tonen dat de overheidsplannen rond de laad- en loskades op den Briel totaal onzinnig en ondoordacht zijn. Het leed dat hierdoor aangebracht werd en wordt aan alle bewoners is ontoelaatbaar. De Werkgroep Briel heeft reeds vele acties en infovergaderingen georganiseerd”, laat voorzitter Jan Van Steen de dag na de informatievergadering via e-mail weten.

“Er was gisteren een grote opkomst voor de infovergadering die door de Werkgroep Briel werd georganiseerd. In een overvolle zaal luisterden de vele toehoorders geboeid naar de actuele stand van zaken over dit project.”

“De infoavond viel samen met het bericht dat de gemeente Buggenhout naar de Raad van State trekt om de Alvatsite uit het project te houden. De polemiek rond dit project blijft dus bestaan. Dit project sleept zich nu al 10 jaar voort en de onzekerheid weegt zwaar voor alle betrokkenen.”

De voorzitter van de werkgroep stelde tijdens de meeting: “Het is onaanvaardbaar dat de overheid gedurende een zo lange periode alle bewoners in de onzekerheid stort”.

“Na de uiteenzetting over het project ontstond er een geanimeerde discussie die duidelijk aangaf dat er een grote ongerustheid heerst over de leefbaarheid van Baasrode. Het afsluiten van de Fabriekstraat en de aanleg van de parallelle baan naast de Mandekensstraat zal een grote impact hebben voor alle bewoners van Baasrode.”

“De Werkgroep Briel eist een herziening van het Masterplan van 2009 dat volledig achterhaald is en geleid heeft tot de verkeerde keuze voor een maximale transformatie naar een watergebonden bedrijventerrein. Bovendien klaagt de Werkgroep Briel aan dat de overheid gefaseerd tewerk wil gaan en dat zij een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) willen opstellen voor deelgebied 1, fase 1 zonder een oplossing te bieden voor de ontsluiting. Dit is totaal onaanvaardbaar en de Werkgroep Briel bereidt momenteel een dossier voor om dit via juridische weg tegen te houden.”

“Het standpunt van de Werkgroep Briel blijft onveranderd, dit is een zinloos geldverslindend prestigeproject waarvoor geen enkel draagvlak bestaat en dat moet stop gezet worden. Nu!”

Meer informatie: www.werkgroepbriel.be

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie