Zoek

Terreurdreiging: maatregelen in Dendermonde

Overgenomen bericht van de stad Dendermonde (2016-03-22; 15:40).

Op basis van de richtlijnen van het federaal en provinciaal crisiscentrum enerzijds en een risicoanalyse specifiek voor het grondgebied anderzijds neemt de stedelijke veiligheidscel van Dendermonde volgende beslissingen:

· Op basis van de risicoanalyse worden in Dendermonde de evenementen voor het komende paasweekend niet geannuleerd.

· Scholen kunnen op woensdag 23 maart gewoon open blijven en hun normale werking verderzetten. De aanbeveling is wel om de leerlingen binnen het schoolterrein te houden en geen buitenschoolse activiteiten te laten plaatsvinden.

· De lokale politie blijft verhoogd waakzaam. Er is extra toezicht aan de gerechtsgebouwen, de gevangenis, de scholen, het ziekenhuis en het station.

Volgens de huidige berichtgeving zal er vanaf 16 u. opnieuw treinverkeer vanuit Brussel mogelijk zijn, weliswaar met kans op vertraging.

De stedelijke veiligheidscel heeft zijn vergadering beëindigd, maar blijft de situatie op de voet volgen. Wie vragen heeft over de situatie in Brussel, kan terecht op het algemeen informatienummer 1771 van de FOD Binnenlandse Zaken.


Overgenomen bericht van de stad Dendermonde (2016-03-22; 14:10).

Op basis van de richtlijnen van het federaal en provinciaal crisiscentrum beslist de gemeentelijke veiligheidscel dat het einde van de schooltijd best als volgt wordt georganiseerd:

· Ouders kunnen hun kinderen normaal afhalen aan de school.

· zoals gewoonlijk zullen de IBO’s de kinderen afhalen aan de schoolpoort.

· Alle IBO’s zullen langer openblijven. IBO Centrum (Gentsesteenweg 1, 052-37 84 90) voorziet een extra lange avondpermanentie als zou blijken dat sommige ouders niet op tijd hun kinderen kunnen afhalen wegens problemen met het (openbaar) vervoer. Het stadsbestuur regelt in dat geval het vervoer van de kinderen naar IBO Centrum.

· Ook in de kinderdagverblijven Fabeltjesland en Peuterland en bij de onthaalouders zal opvang tot een later tijdstip mogelijk zijn.

· Bij de jeugddienst (Sas 34, 052-21 20 93) en in de bibliotheek (Kerkstraat 111, 052-46 81 00) wordt uitzonderlijk ook opvang voorzien voor kinderen uit het secundair onderwijs.

Wie vragen heeft over de situatie in Brussel, kan terecht op het algemene crisisnummer 1771 van de FOD Binnenlandse Zaken of op het nummer dat Brussels Airport communiceert: 02-753 73 00. Mensen die in Brussel of op de luchthaven zijn, kunnen op ikbenveilig.rodekruis.nl/brussel aangeven dat ze in veiligheid zijn.


Overgenomen bericht van de stad Dendermonde (2016-03-22; 12:36).

De veiligheidscel van de stad Dendermonde maakte een risicoanalyse om te bekijken welke maatregelen terreurniveau 4 vereisen voor onze stad. Op basis van de beschikbare informatie is er geen onmiddellijke dreiging op ons grondgebied. Toch vragen we aan onze inwoners een aantal maatregelen te nemen:

· De bevolking krijgt de raad om binnen te blijven.

· Het federaal crisiscentrum vraagt aan de scholen expliciet om in Vlaanderen en Brussel alle geplande extra-murosactiviteiten en schoolevents uit te stellen of te schrappen. Alle leerlingen moeten tot nader order binnen de terreinen van de school blijven, behalve kinderen voor wie de examens voorbij zijn of wanneer de schooluren gedaan zijn. Alle scholen op het grondgebied van Dendermonde werden intussen gecontacteerd.

· De dienstverlening van De Lijn in Oost-Vlaanderen verloopt momenteel normaal. Op bevel van de politie is de dienstverlening van De Lijn stilgelegd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bussen keren terug aan de grens van het gewest. Raadpleeg voor de meest actuele info www.delijn.be.

· De NMBS vraagt om niet meer naar Brussel te reizen wegens onderbroken treinverkeer. Er rijden vanuit Dendermonde dan ook geen treinen naar Brussel. Het treinverkeer vanuit Dendermonde naar Gent, Leuven en Mechelen verloopt vlot. Raadpleeg voor de meest actuele info www.b-europe.com/reizen/praktisch/storingen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie