Zoek

Open Vld wil meer aandacht voor starters in Dendermonde

laurens hofman

Dendermonde – Op de gemeenteraad van 18 januari brak Laurens Hofman van Open vld een lans voor meer aandacht voor starters in Dendermonde.

“Onze fractie hamerde reeds diverse keren dat in het huidige beleid en meerjarenplan bijzonder weinig aandacht is voor ondernemerschap en lokale economie. In het meerjarenplan komen de woorden “ondernemer”, “ondernemerschap”, “middenstand” en “lokale economie” zelfs niet voor”, aldus Laurens Hofman.

“Dat betreuren we: ondernemers zorgen immers voor onze welvaart. Ondernemers helpen ons aan nieuwe en lokale jobs én zorgen voor directe en indirecte inkomsten. De starters van vandaag zijn de werkgevers van morgen.”

De partij heeft meteen ook een aantal voorstellen. Zo zou er onder meer een ondersteuningspunt voor ondernemers moeten komen.

“We wensen starters ook te ondersteunen door hen de stad hun kosten verbonden aan de verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) terug te betalen”, aldus Laurens Hofman. “De budgettaire impact hiervan is relatief beperkt tot circa 83,5 euro maal 200 per jaar, maar vormt wel een belangrijk en zichtbaar signaal naar starters.”

Open Vld pleit ook voor de terugbetaling van een deel van de onroerende voorheffing aan handelaars.

Laurens Hofman: “Om de komst van nieuwe handelszaken aan te moedigen en het aantal leegstaande handelspanden te doen dalen stellen we voor de stad Dendermonde gedurende drie jaar het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing terug te laten betalen: het eerste jaar 100%, het tweede jaar 75% en het derde jaar 50%. De eerste drie jaar zijn immers cruciaal voor een onderneming.”

Een lokaal starters evenement zou volgens Open Vld eveneens kunnen bijdragen aan verbeterde dienstverlening.

Tot slot stelt Laurens Hofman voor een ‘Starterscontract’ te introduceren. “Het starterscontract verplicht de starter tot het opstellen van een businessplan, het volgen van opleidingen en beroep te doen op professioneel advies. Met het uitrollen van het starterscontract worden de slaagkansen van starters verhoogd gedurende de eerste drie cruciale levensjaren en de uitval beperkt.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van