Search

Jachtplan zorgt voor beroering

Dendermonde – Groen kaartte op de gemeenteraad de commotie aan die is ontstaan na het online bekendmaken van de jachtterreinen in Vlaanderen. “Ook in Dendermonde zien we dat percelen die nu dienst doen als sportterrein, speelbos, volkstuin, jeugdspeelterrein enzovoort ingekleurd zijn als jachtterrein”, merkte Matthias Coppens (Groen) op. “In deelgemeente Grembergen bijvoorbeeld gaat het over de sportterreinen aan de Oud kerkhofstraat, de volkstuinen aan de Karel Eeckhoutstraat en zelfs in speelbos Robin Woot mag gejaagd worden.”

Gemeenteraadslid Matthias Coppens vroeg “het stadsbestuur of zij voor die terreinen ook de toestemming gegeven hebben om daar te jagen en welke actie ze daar rond willen ondernemen”.

Als een terrein niet op het jachtplan voorkomt en er toch mogelijke schade wordt veroorzaakt door wilde dieren, dan is de eigenaar volgens Coppens niet aansprakelijk. “Het aansprakelijkheidsverhaal kan geen argument zijn om op deze gebieden te laten jagen, want in feite komt het er op neer dat het gaat over mogelijke schade veroorzaakt door wilde dieren. De eigenaar van het terrein is geen bewaarder van deze dieren en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden”, aldus Matthias Coppens.

“Als het terrein is opgenomen als jachtgebied en als het stadsbestuur het zou laten schrappen en er nadien overpopulatie ontstaat, dan moet het de nodige – uiteraard legale – maatregelen nemen. Doet de eigenaar dat niet, dan zou dit als een onvoorzichtigheid kunnen gezien worden. Het laten schrappen als jachtgebied op zich is geen onvoorzichtigheid. Ook als het gebied jachtgebied blijft heeft de eigenaar dezelfde verplichting. Ook dan dient hij waakzaam te zijn en bij overpopulatie maatregelen te nemen, want het is niet omdat het jachtgebied is dat er effectief op gejaagd wordt.”

Matthias Coppens wilde van het stadsbestuur weten of het bereid is om op percelen waarvan zij eigenaar is en geen jachtrecht verleend is de procedure in te zetten om een wijziging te laten gebeuren aan het jachtplan zodat dit uitgekleurd wordt.

Schepen Marine Van Hauwermeiren bevestigde te willen onderzoeken welke recreatieve sites uit het plan kunnen gehaald worden.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van