Search

“De stad verdient een nieuwe dynamiek”

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht laten we de voorzitters van de lokale partijafdelingen aan het woord. Dit keer zaten we aan tafel met Giel Van Medegael, voorzitter van N-VA Dendermonde.

Giel Van Medegael werd in maart 2016 verkozen tot voorzitter. Giel is 28 jaar en wellicht de jongste partijvoorzitter in Dendermonde. Hij woont in Oudegem en heeft een master in geschiedenis en een lerarenopleiding op zak. Giel Van Medegael was eerder al voorzitter van Jong NV-A Dender en nam in 2012 als kandidaat-gemeenteraadslid deel aan de verkiezingen.

“Ik kwam via mijn jeugdvriend Tomas Roggeman in de politiek terecht”, vertelt Giel. “In 2012 kreeg ik de kans om voor N-VA aan de gemeenteraadsverkiezingen
deel te nemen. Ik behaalde toen 456 stemmen wat niet weinig is als nieuwkomer vanop de zestiende plaats op de lijst.” Aan de komende verkiezingen gaat Giel Van Medegael niet deelnemen. “Ik zal zelf niet op de lijst staan, maar als voorzitter onze campagne in goede banen leiden”, vertelt Giel. “Ik kan me op die manier als voorzitter ook meer neutraal opstellen bij het samenstellen van de lijst.”

“We hebben trouwens veel geleerd van de vorige verkiezingen. We zijn toen van 1 naar 9 zetels gegaan in de gemeenteraad, maar uiteindelijk zijn we toch in de oppositie beland. Dat was toen een bittere pil voor velen, maar achteraf bekeken hebben we de kans genomen om te groeien op politiek vlak. We hebben nooit getwijfeld aan onze ploeg. We hadden tenslotte wel een stevige overwinning behaald.”

De ambities van N-VA Dendermonde zijn wat de komende gemeenteraadsverkiezingen betreft duidelijk. De partij wil Dendermonde mee besturen. “Het is onze ambitie om vanaf 2019 deel te nemen aan het bestuur van Dendermonde. We willen van een centrum-links naar een centrum-rechts beleid gaan”, aldus Giel van medegael. Marius Meremans, Vlaams parlementslid en huidig gemeenteraadslid, werd aangeduid als lijsttrekker en de komende weken zal de lijst verder vorm krijgen. “We hebben een comité van zeven mensen die de lijstvorming voor zijn rekening neemt. Anders dan vorige keer zullen de comitéleden niet zelf een plaats in de top tien van de lijst krijgen en daardoor meer het algemeen partijbelang kunnen vooropstellen.”

“We voeren nu individuele gesprekken met alle bestuursleden over hun persoonlijke ambities. Daarnaast nemen mensen die een meerwaarde voor onze partij kunnen betekenen ook zelf met ons contact op en dat geeft een zeer positief gevoel. Het samenstellen van de lijst is hoe dan ook een moeilijke oefening”, vertelt Giel Van Medegael. “We liggen alvast goed op schema met de voorbereiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is onze bedoeling om in februari de meest zichtbare plaatsen op de lijst ingevuld te hebben.”

Het verkiezingsprogramma uitschrijven zou volgens Giel Van Medegael vlot moeten verlopen. “We hebben de voorbije jaren bepaalde zaken voorgesteld en verdedigd in de gemeenteraad en die gaan uiteraard de basis vormen van ons programma. We gaan voortbouwen op deze thema’s.” Het gaat dan onder meer over mobiliteit en middenstand. “Dendermonde staat stil. Het middenstandsbeleid is onbestaande. We denken dat een centrummanager de stad opnieuw aantrekkelijk zou kunnen maken. De deelgemeenten voelen zich verwaarloosd en daar willen we eveneens wat aan doen. De veiligheid in de stationsbuurt wordt volgens ons fout aangepakt. Vaste camera’s zouden al veel kunnen verhelpen. Dat zijn zaken die bij de inwoners leven. De stad verdient een nieuwe drive”, aldus Giel.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van