Mike Torck pleit voor statiegeld om zwerfvuil aan te pakken

mike torck

Mike Torck, Lebbekenaar en provincieraadslid voor Groen, kon de Oost-Vlaamse provincieraad overtuigen van het nut van statiegeld in de strijd tegen zwerfvuil. De provincierad zal op zijn voorstel aan de Vlaamse Regering vragen om nog dit jaar een actieplan rond zwerfvuil voor te stellen waar statiegeld deel van uitmaakt.

“Oost-Vlaanderen is zo de tweede provincie, na Limburg, die zich, samen met tientallen Vlaamse gemeentebesturen achter de vraag om de invoering van statiegeld schaart”, aldus Mike Torck.

“Het provinciebestuur deelt de bekommernis om de kosten en de schade aangebracht door zwerfvuil en is ook rechtstreeks benadeelde partij als beheerder van waterlopen, recreatie- en natuurdomeinen, inrichter van functionele en toeristische fiets- en wandelroutes enzovoort.”

“De jaarlijkse kost in Vlaanderen van het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval in de openbare ruimte in 2015 wordt op 155,4 miljoen euro geraamd. Dit is 24 euro per inwoner per jaar”, aldus Torck. “Statiegeld is een onmisbaar element van de aanpak om zwerfvuil aan te pakken. Het leidt tot 40% minder zwerfvuil en zorgt voor een hogere recyclagegraad van drankverpakkingen.”

Mike Torck uit Lebbeke maakt sinds november 2017 deel uit van de Oost-Vlaamse provincieraad.

(foto: www.oost-vlaanderen.be)

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

Nieuwe planten ruil- en weggeefmarkt

Op 6 mei organiseren FERM en Tuinhier Grembergen opnieuw een planten ruil-en weggeefmarkt op het kerkplein in Grembergen. Kamerplanten, groente- en fruitplanten,