Zoek

“Fietssnelwegen moeilijk, maar belangrijk dossier”

Jurgen Goossens (CD&V) reageert op het bericht van Tomas Roggeman (N-VA) over de uitblijven van de fietssnelweg van Dendermonde naar Lebbeke langs spoorlijn 60.

“Een verdere uitbreiding van vlotte en veilige fietsverbindingen in onze regio is cruciaal voor Dendermonde. Deze week wees Tomas Roggeman (N-VA) erop dat de fietssnelweg van het station van Dendermonde naar Lebbeke langs spoorlijn 60 geen prioriteit blijkt te zijn”, reageert Jurgen Goossens.

“De aanleg van fietssnelwegen is een belangrijke bevoegdheid van de provincie”, stelt Goossens. Als Dendermonde dit “moeilijk, maar belangrijk dossier” wil realiseren, dan is volgens Jurgen Goossens een vertegenwoordiging in de provincieraad van belang.

“De partijen wiens provincieraadslijsten beschikbaar zijn, namelijk Open Vld, sp.a en N-VA, hebben evenwel geen enkele kandidaat uit Dendermonde op hun lijst gezet. Het is van groot belang dat Dendermonde na 14 oktober vertegenwoordigd is in de provincie om de verdere realisatie van fietssnelwegen in onze regio te bepleiten”, aldus Goossens.

CD&V heeft met gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) momenteel een sterke aanwezigheid in het provinciebestuur. Dauwe geeft zijn fakkel op de lijst door aan Jurgen Goossens, onderzoeker en universitair docent staatsrecht.

“Ik vind het jammer voor Dendermonde dat de andere partijen er blijkbaar voor opteren om geen kandidaat voor de provincie naar voor te schuiven. Zolang er meer dan 300 Vlaamse gemeenten zijn, is er nood aan een bestuursorgaan tussen de gemeenten en het Vlaamse niveau waarin Dendermonde een sterke stem verdient. Er zijn nu eenmaal bovenlokale uitdagingen die de gemeentegrenzen overstijgen en een gebiedsgericht beleid op maat vereisen, maar die niet op de tafel van de Vlaamse overheid moeten worden beslist”, aldus Jurgen Goossens.

Jurgen Goossens is op dit ogenblik de enige Dendermondse kandidaat voor de provincie. Hij staat ook op de CD&V lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van