Zoek

“Dendermondse politiek behoeft teamspirit”

Journalist Willy Van Damme uit Grembergen volgt al jaren de Dendermondse politiek van dichtbij. De uitdagingen voor de stad in de komende jaren zijn volgens Willy Van Damme niet de minste. Er zitten onder meer een aantal grote projecten in de pijplijn die de toekomst van de stad mee zullen bepalen.

“Dendermonde wordt vrij goed bestuurd sinds De Batselier. Hij was een keerpunt in de lokale politiek”, aldus Willy Van Damme. “De kwaliteit van de politici in de gemeenteraad, zowel in meerderheid als in de oppositie, was nog nooit zo groot. De huidige gemeenteraad is de beste sinds de fusie in 1976. De schertsfiguren zijn verdwenen. Die tijd is gelukkig voorbij. Het is ook zo dat de zwakkere schepenen mee werden opgetild en in de loop van de voorbije zes jaar zijn gegroeid in de politiek. De sterke oppositie is eveneens een verrijking geweest. Ze hield de meerderheid scherp.” Nochtans merkt Van Damme op dat in de politiek de teamspirit niet altijd even sterk aanwezig is. “Politiek is een ploegsport”, zegt hij. “De ambitie van sommige politici is zo hoog dat hun partij daar onder lijdt. Dat is trouwens niet alleen in Dendermonde, maar geldt in het algemeen.”

Belangrijke dossiers

De komende verkiezingen zijn belangrijk omdat Dendermonde een aantal kloeke dossiers op de tafel heeft liggen. Deze dossiers zullen in grote mate de toekomst van de stad mee bepalen.

“Er zijn onder meer de plannen voor een nieuw stedelijke museum. Dit project wordt wellicht tijdens de volgende legislatuur op gang getrokken. Zelf vind ik het op dit ogenblik jammer dat de stad heel wat kunstwerken bezit die publiek toegankelijk zijn, maar waar vaak een eenvoudig naambordje met wat toelichting ontbreekt”, aldus Willy Van Damme. “Het openleggen van de gedempte Dender en het verder integreren van de Dender in de stad is eveneens een belangrijk dossier, zeker voor wat het toerisme betreft. De herbestemming van de De Bruynkaai is nauw verbonden met het dossier van de gedempte Dender. Men zal de komende jaren voldoende op de Brusselse politiek druk moeten blijven zetten om deze projecten te realiseren.”

“De bouw van de nieuwe gevangenis is een prioriteit. Ook al kan de stad daar weinig aan doen behalve dan blijven lobbyen. Het renoveren van het militaire erfgoed in de stad is zeker ook een belangrijk punt op de agenda. Het gaat dan onder meer over de Hollandse Kazerne aan de Noordlaan. Dit is niet alleen een historisch belangrijk dossier, maar ook economisch gezien van belang. De kazerne kan mee het uitzicht en de identiteit van de stad verder bepalen.”

Extra dienstencentrum

Onlangs werd het idee gelanceerd van een Lokaal Dienstencentrum voor de deelgemeenten Schoonaarde, Oudegem en Appels. “Deze dienstencentra zijn echte bijenkorven en gonzen van de activiteiten. Ik begrijp de nood aan een dergelijk centrum in het westen van de stad”, zegt Willy Van Damme. “De bouw van een rusthuis in Baasrode staat nu ook op de sporen en zal de volgende bestuursploeg moeten aanpakken. In Schoonaarde is men vragende partij voor een nieuw dorpsplein. Het zou mooi zijn mocht men het dorp opnieuw meer in contact brengen met de Schelde. De nieuwe brandweerpost op de Oude Vest, het Huis Van Winckel en de muziekacademie in de Kerkstraat zijn eveneens grote projecten voor de stad.”

Op het vlak van stadsvernieuwing ziet Willy Van Damme twee grote initiatieven op stapel staan. Van Damme: “Er is de vroegere Abdijschool die werd verkocht aan een projectontwikkelaar en de binnenstad grondig zal veranderen. En op het terrein tussen het Heldenplein en de Leopold II-laan – waar nu de vroegere schoolgebouwen van het Atheneum nog staan – zal een groots stedelijk project worden ontwikkeld. Beiden gaan de stad een nieuwe dynamiek bezorgen. Het stadsbestuur en de gemeenteraad gaan hier goed moeten over nadenken.”

Naast de grote projecten in de binnenstad wijst Van Damme ook op de impact van het vernieuwingsproject rond het station in Dendermonde. “De plannen zijn intussen al heel concreet en in de loop van de volgende bestuursperiode zullen hiervoor de nodige vergunningen worden afgeleverd”, weet Willy Van Damme.

Deze zaken zullen beslist ook een invloed hebben op de middenstand in de binnenstad. “Misschien kan een centrummanager het huidige probleem van de middenstand en de leegstand aanpakken, maar ik denk dat het gaat om een veel ruimer probleem dat onder meer ook heeft te maken met e-commerce en het toegenomen aantal baanwinkels. De middenstandsraad, Unizo, de Dendermondse Business Club en Voka leveren hoe dan ook goed werk. Chapeau voor de inzet van deze mensen en organisaties”, aldus Willy Van Damme.

“Wellicht geen aardverschuiving”

Willy Van Damme verwacht na zondag 14 oktober geen grote aardverschuiving op politiek vlak in Dendermonde. “Uitspraken over winnaars en verliezers liggen zeer moeilijk”, zegt hij. “Over mogelijke coalities is het nog veel moeilijker om iets te zeggen. Er zal op dat moment veel afhangen van de profileringsdrang van sommige politici. Wat belangrijk is voor Dendermonde – vind ik – is dat de nieuwe ploeg oog heeft voor het sociale aspect van de samenleving, de economie en het milieu. Het juiste evenwicht zoeken, zal daarbij de uitdaging zijn.”

Er is volgens Willy Van Damme zonder meer een pak werk aan de winkel voor de volgende bestuursmeerderheid in de stad. “Er is ook al veel werk verzet. Ik heb niet de indruk gehad dat schepenen en ambtenaren met hun vingers hebben zitten draaien de voorbije jaren”, besluit Willy Van Damme.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van