Jordi Lauwers nieuwe voorzitter N-VA Dendermonde

N-VA Dendermonde heeft een nieuw bestuur. Jordi Lauwers (28) is de nieuwe voorzitter. Stijn Goossens, gemeenteraadslid, blijft ondervoorzitter. Wouter Rogiers wordt de nieuwe secretaris.

“Het bestuur wordt elke drie jaar vernieuwd en vormt de basis van de lokale N-VA-werking”, aldus kersvers voorzitter Jordi Lauwers. “We zijn blij dat we een nieuwe en dynamische ploeg kunnen voorstellen. Naast onze 10 mandatarissen, die ambtshalve deel uitmaken van het afdelingsbestuur, kunnen we op het engagement rekenen van nog eens 20 bestuursleden, waaronder héél wat nieuwe en jonge mensen”.

Jordi Lauwers was de voorbije drie jaar secretaris van de Dendermondse afdeling. Hij volgt zijn generatiegenoot Giel Van Medegael op als voorzitter. Van Medegael wordt feedback-coördinator. Hij moet een brugfiguur zijn tussen de partijleden en bestuursleden enerzijds en de gemeenteraadsleden, leden van het bijzonder comité en de drie schepenen anderzijds.

“Het moet onze ambitie zijn om een sterk bestuur te vormen ter ondersteuning van onze fractie en schepenen. Tegelijk blijft het belangrijk om een luisterend oor te blijven voor de inwoners van onze stad. We blijven immers de enige echte volkspartij in Vlaanderen. Op die manier kunnen we tonen dat de kiezer ons terecht het mandaat gegeven heeft om Dendermonde te besturen.”

Jordi Lauwers krijgt met Stijn Goossens als ondervoorzitter en Wouter Rogiers als secretaris twee stevige rechterhanden die hem zullen ondersteunen. Justine Goedertier wordt de nieuwe penningmeester en Rik De Vreese wordt de nieuwe leden- en communicatieverantwoordelijke. Jana Goeminne is als jongerenvoorzitter ook de jongerenverantwoordelijke.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement