Zoek

Unizo: “Dendermonde krijgt eindelijk ambtenaar lokale economie”

Unizo Dendermonde is bijzonder tevreden met het aanstellen van een nieuwe ambtenaar lokale economie.

“Vanaf 3 september kunnen ondernemers bij de nieuwe ambtenaar lokale economie terecht met al hun vragen. Een beslissing die Unizo toejuicht, want uit een studie over de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers blijkt dat er ook in Oost-Vlaanderen nog werk aan de winkel is”, aldus de organisatie in een bericht.

“We begrijpen dat grotere steden en gemeenten vaak meer middelen en mankracht hebben om een degelijke dienst lokale economie uit te bouwen, al blijkt toch ook uit het onderzoek dat bepaalde kleinere gemeenten, met niet noodzakelijk een groter budget, op dit vlak een pak beter scoren dan andere, qua profiel en omvang gelijkaardige gemeenten”, aldus Jos Vermeiren, algemeen directeur Unizo Oost-Vlaanderen.

“Blijkbaar is 20.000 inwoners een belangrijke overgangsgrens om wel of geen dienst lokale economie te overwegen, maken we uit ons onderzoek op. Fusies zijn hier een mogelijke optie om meer mogelijkheden te krijgen voor de uitbouw van een volwaardige dienst lokale economie. Of gemeenten kunnen ook de krachten bundelen door het opzetten van gezamenlijke dienstverlening, zonder daarom in een allesomvattende fusie te stappen. De helft van de gemeenten blijkt volgens het onderzoek alvast te vinden voor één of andere vorm van onderlinge samenwerking, liefst ondersteund door een digitaal kennisnet met backoffice voor ambtenaren.”

Weinig aandacht voor starters

Uit de studie van Unizo blijkt ook dat weinig Oost-Vlaamse besturen aandacht hebben voor nieuwe, startende ondernemers in hun stad of gemeente. “Slechts 20% van de respondenten geeft aan nieuwe ondernemers een bezoekje te brengen. En slechts 40% van de respondenten geeft aan aanwezig te zijn op ondernemersevents in de gemeente.”

Jos Vermeiren: “We hopen dat de gemeenten in onze provincie de dienstverlening voor hun ondernemers onder de loep nemen. Als ze kmo’s willen aantrekken en mensen willen aanmoedigen om lokaal te gaan ondernemen, dan moeten ze daar volop op inzetten. Ondernemers willen zich welkom en ondersteund voelen in hun stad of gemeente. Een ondernemersvriendelijk beleid staat of valt met een goed aanspreekpunt en een ambtenaar die voldoende tijd heeft om zich voor de ondernemer in te zetten.”

In Dendermonde hebben ze dat alvast goed begrepen. Dieter Mannaert (foto), schepen van lokale economie en middenstand Dendermonde: “In Dendermonde hadden we nog geen aanspreekpunt voor ondernemers. De ambtenaar lokale economie wordt dé schakel tussen het stadsbestuur en iedereen die onderneemt in Dendermonde. We willen immers nieuwe handelaars en bedrijven aantrekken en tegelijk de bestaande ondernemers ondersteunen. Tegelijk zal deze ambtenaar mee vorm geven aan de verschillende plannen om onze stad attractiever te maken.”

Unizo Dendermonde organiseert op dinsdagavond 24 september om 20u in het Stadhuis een inspiratieavond over de meerwaarde van centrummanagement.

(Foto: Peter Meyers, voorzitter van Unizo Dendermonde)

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van