Sint-Blasius meldt twee overlijdens door coronavirus

sint-blasius dendermonde

AZ Sint-Blasius gaf zonet een update.

“Op dit ogenblik verblijven in az Sint-Blasius 12 patiënten met bevestigde COVID19, 6 mensen met een mogelijke positieve status. Twee personen met bevestigde COVID19-besmetting zijn overleden”, meldt Dominique Potteau van AZ Sint-Blasius. “We zien een langzame stijging van het aantal COVID19-opnames. Deze stijging is momenteel nog goed beheersbaar.”

“De patiëntenflow waarbij we in az Sint-Blasius spoedpatiënten triëren in (mogelijke) Corona-patiënten en ‘gewone’ spoedpatiënten, bewijst zeker zijn nut. Beide spoedzones zijn optimaal bemand en uitgerust. De patiëntenstromen worden maximaal gescheiden gehouden. In het ziekenhuis tellen we sinds vorige week ook drie opname-afdelingen voor coronapatiënten. We blijven de organisatie van het ziekenhuis voortdurend verfijnen om een toekomstige grotere instroom van spoedpatiënten te kunnen verwerken.”

Extra moed en energie

Dominique Potteau: “Zowel medewerkers als artsen worden in het ziekenhuis op andere plaatsen en voor andere opdrachten ingezet dan in hun vroegere routine. Onze collega’s werken vaak op andere uren en in andere rollen dan ze gewoon zijn. Wij waarderen de enorme flexibiliteit van onze mensen hierin!”

“Inzake beschermingsmateriaal, kunnen we stellen dat we op korte termijn over voldoende middelen beschikken. We blijven echter bezorgd voor voorraden op de middellange termijn.”

Karen Pieters, algemeen directeur: “Veel bewoners sturen via mail en sociale media bemoedigende woorden, foto’s en tekeningen. Deze doen ons veel plezier. Ze geven onze mensen extra moed en energie. Hartelijk dank aan de bevolking om ons op deze manier te steunen.”

Meer informatie: www.azsintblasius.be/corona.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Ros Beiaard souvernierposter via Editie

Het hart van de Dendermondenaren klopt voor ‘ons peirt’. Ook dat van Editie, waarvan de redactieploeg de Ros Beiaardommegang op de voet

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond