Zoek

Brand VPK: sluit ramen en deuren (update 3)

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

De brand is onder controle.

De brandweer blijft aan de slag op het terrein. De rookontwikkeling is aanzienlijk verminderd en het blusdebiet is drastisch teruggeschroefd. De bluswerken verlopen volgens planning. Vermoedelijk zal er nog tot dinsdagavond 28 april moeten worden geblust.

Door de inzet van de brandweer en de regen is de brand afgezwakt en wordt de rook neer geslaan. U kunt ramen en deuren opnieuw openen. Er werd een BE-Alert bericht verstuurd naar alle geregistreerde inwoners van Dendermonde.

Als u asresten wilt verwijderen van muren, tuinmeubels, terras … kunt u dit gewoon doen met water en eventueel zeep (voor zover dit nog niet gebeurd is door de regen).

De hulpdiensten hebben metingen uitgevoerd op verschillende locaties. Er werden geen abnormale waarden gemeten op de begane grond. Gezonde rook bestaat echter niet. Blijf uit de rook. Sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit indien u hinder heeft van de rookontwikkeling. Ondanks het feit dat er geen aanwijzingen zijn dat de resultaten van de metingen zouden wijzigen, gaan de hulpdiensten uit voorzorg de komende uren op verschillende plaatsen metingen blijven uitvoeren.

Door de hitte en de wind kunnen fragmenten van de brand over een grote afstand neerkomen. De assen die mogelijks neervallen zijn papierresten. Zorg ervoor dat u geen roet- en asdeeltjes van buiten naar binnen brengt: voorzie een natte dweil waarop u uw schoenen kan uitdoen.

De brandweer blijft intussen aan de slag om het brandende papier langs verschillende zijden te blussen. Hiervoor wordt water uit de Dender gepompt. Ook de Civiele Bescherming biedt ondersteuning op het terrein. Er zal nog lang moeten geblust worden, ook de rookontwikkeling zal nog blijven aanhouden.

Men vraagt iedereen in de wijde omgeving van VPK uit voorzorg ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te schakelen en binnen te blijven.

De brand zette opgeslagen papierbalen op het terrein in vuur. Er zijn geen slachtoffers. Momenteel zijn de volledige brandweerkorpsen van Dendermonde en Lebbeke aan de slag. Andere korpsen van Hulpverleningszone Oost staan hen bij. De blusopstelling zorgt ervoor dat het brandende papier langs alle zijden wordt geblust. Zo is uitbreiding niet mogelijk en blijft het bedrijf gevrijwaard. Men pompt hiervoor ook water uit de Dender.

Het bedrijf is niet in gevaar. De productie loopt gewoon door. Er is geen impact op het weg- of treinverkeer. Scheepvaart kan blijven doorgaan, maar de schepen moeten trager varen.

Er zal nog lang moeten geblust worden. Ook de rookontwikkeling zal nog blijven aanhouden. We vragen iedereen in de wijde omgeving van VPK uit voorzorg ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te schakelen en binnen te blijven.

De stad meldt op haar website dat vandaag rond 15.15 ur brand uitbrak bij VPK Packaging Oudegem in de Oude baan.

“De hulpdiensten zijn ter plaatse en stellen alles in het werk om de noodsituatie te bestrijden. In de wijde omgeving van VPK wordt gevraagd uit voorzorg ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te schakelen en binnen te blijven. Op dit moment hebben we niet meer info. Onze aandacht gaat momenteel uit naar de veiligheid en de zorg voor betrokkenen.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van