Zoek

Sp.a pleit voor een autovrije Oude Vest

Niels Tas

Sp.a stelt voor om de Oude Vest autovrij te maken. “De herinrichting van de Oude Vest is één van de 10 grote werven uit de meerjarenplanning. Het was uitgerekend sp.a die bij de verkiezingen in oktober 2018 deze heraanleg als prioriteit naar voor heeft geschoven. We zijn dan ook tevreden dat dit wordt opgenomen”, aldus Niels Tas (sp.a).

“Sp.a pleit voor een autovrij gebied op ’t Vestje. Vanaf de toekomstige publieke parking onder de voormalige Abdijschool tot en met de bestaande rotonde met de Brusselsestraat. Uiteraard zullen bewoners steeds hun woning kunnen bereiken. En dient een periode afgebakend te worden voor de toelevering van de handelszaken. Bijkomend dienen er parkeerplaatsen te komen voor personen met een beperking”, meldt Niels Tas via een persmededeling.

“We schuiven het idee van een winkelerf (in plaats van woonerf) naar voor waarbij auto’s voetgangers en fietsers niet in gevaar mogen brengen. Bijkomend pleiten we opnieuw voor een grote fietszone in de binnenstad. Dat alles zal het shoppen én de leefbaarheid van de binnenstad ten goede komen.”

“Het is jammer dat bij het begin van een brede inspraakronde het schepencollege besliste dat er geen autovrij deelgebied zal komen. Dat ondergraaft duidelijk al een deel van de cruciale inspraakmogelijkheden.”

“Geen complete mobiliteitsvisie”

Niels Tas: “Het gebrek aan durf en ambitie van deze CD&V-N-VA-ploeg komt ook nu in het voorontwerp van de Oude Vest tot uiting. De inplanting van de publieke parking onder de voormalige Abdijschool heeft een gigantische impact. Maar zelfs dan nog durft het schepencollege het resterende deel van de Oude Vest – met quasi enkel winkels gericht op funshopping – niet verkeersvrij te maken. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft geen complete mobiliteitsvisie over het stadscentrum van morgen.”

Tot slot vraagt sp.a aandacht voor permanent water op de Oude Vest, toegankelijke publieke toiletten, plaats voor gezellige terrassen, kwalitatieve en voldoende fietsstallingen met op drukke dagen bewaking en de aanleg van een evenementenplein aan het begin van de Oude Vest.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van