GO!-scholengroep Het Leercollectief groeit verder

Traditioneel telde Onderwijs Vlaanderen op 1 februari in alle scholen het aantal leerlingen. Voor GO!-scholengroep Het Leercollectief leverde die telling een groei van ruim vier procent op in vergelijking met een jaar voordien. In de GO!-scholen van Dendermonde, Hamme, Lokeren en Wetteren volgen nu 7.127 leerlingen les. In 2011 telde Het Leercollectief nog 5.594 leerlingen. Dit betekent dus een stijging van bijna 30% de afgelopen tien jaar. De nieuwe groei verplichtte de scholen dit schooljaar ruim driehonderd extra stoelen te voorzien. Het is dus belangrijk dat de overheid voldoende blijft investeren in bijkomende capaciteit. In het secundair onderwijs in Dendermonde, waar de scholen nu al uit hun voegen barsten en waar nog een sterke toename wordt verwacht, realiseert men alvast bijkomende capaciteit.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven