GO!-scholengroep Het Leercollectief groeit verder

Traditioneel telde Onderwijs Vlaanderen op 1 februari in alle scholen het aantal leerlingen. Voor GO!-scholengroep Het Leercollectief leverde die telling een groei van ruim vier procent op in vergelijking met een jaar voordien. In de GO!-scholen van Dendermonde, Hamme, Lokeren en Wetteren volgen nu 7.127 leerlingen les. In 2011 telde Het Leercollectief nog 5.594 leerlingen. Dit betekent dus een stijging van bijna 30% de afgelopen tien jaar. De nieuwe groei verplichtte de scholen dit schooljaar ruim driehonderd extra stoelen te voorzien. Het is dus belangrijk dat de overheid voldoende blijft investeren in bijkomende capaciteit. In het secundair onderwijs in Dendermonde, waar de scholen nu al uit hun voegen barsten en waar nog een sterke toename wordt verwacht, realiseert men alvast bijkomende capaciteit.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Ros Beiaard souvernierposter via Editie

Het hart van de Dendermondenaren klopt voor ‘ons peirt’. Ook dat van Editie, waarvan de redactieploeg de Ros Beiaardommegang op de voet

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond