Zoek

“Een jaar zonder carnaval is even onwezenlijk als ondraaglijk”

willy ophalvens

Het moest zijn veertigste carnavalsseizoen als voorzitter van het Dendermonds carnavalscomité worden, maar corona besliste er anders over. Willy Ophalvens, die al in 1974 als Prins Willy III de zotskap en de scepter mocht dragen, belooft voor 2022 evenwel een bijzonder carnaval. Al vraagt hij zich meteen ook af of alle carnavalsverenigingen het verdoemde jaar wel zullen overleven.

Sinds zijn aanstelling tot Prins maakte Willy Ophalvens gedurende bijna vijf decennia van op de eerste rij het wel en wee van het carnaval in de Ros Beiaardstad mee. Samen met sterke prinsen en keizers als Cornel Geeraerts, Jempi Verhofstadt en Wim Van Damme zorgde hij er daarna als voorzitter met zijn comitéleden voor dat carnaval in Dendermonde weer stond voor gemütlichkeit. Dat hij nu in zijn veertigste jaar als voorzitter van het organiserend comité alle esbattementen moest schrappen is onwezenlijk en doet pijn.

De beslissing om geen carnaval te houden, werd al in september van vorig jaar genomen onder meer in overleg met het stadsbestuur. Omdat heel wat carnavalsverenigingen bovendien voor hun inkomsten afhankelijk zijn van allerhande activiteiten, zou het hoe dan ook financieel geen haalbare kaart zijn geweest om dit voorjaar een carnavalstoet te laten plaatsvinden.

Dendermonde voelt zich weer verbonden met het carnaval

Dendermonde lijkt niet echt een carnavalsstad. Toch speelt carnaval ook hier een rol.
Willy Ophalvens: “Ik was de jongste prins ooit, maar ervaarde toen al dat het carnaval om te overleven een breder publiek moest aanspreken. Ros Beiaard en de Gruete Mannen Mars, Goliath en Indiaan gaan in Dendermonde immers met de meeste aandacht lopen. Dat is het grote verschil met de buren in Aalst. Toch kon ik, in de voetsporen van de legendarische Luc Tecqmenne, de pluimen en toeters meer structuur geven. Vandaag is het carnaval zowel voor het beleid als voor de middenstand en het verenigingsleven een gerespecteerd gesprekspartner. De Dendermondenaar voelt zich vandaag weer meer verbonden met het carnavalsgebeuren.”

Wat betekent een jaar zonder carnaval dan voor een door de wol geverfde carnavalist? Hoe hard kwam de beslissing aan?
Willy Ophalvens: “Aankondigen dat ons carnaval niet kon doorgaan in 2021 was bijzonder moeilijk. Samen met de comités van Baasrode, Hamme, Moerzeke en Lokeren beslisten we al in april alle activiteiten te schrappen. We hebben er lang en goed over nagedacht. Er was geen andere optie. De beslissing wekte bij sommige carnavalsverenigingen begrijpelijke wrevel. Een jaar zonder carnaval is even onwezenlijk als ondraaglijk…”

Betekent dit het einde van het carnaval in Dendermonde? Hoe ziet de toekomst er uit?
Willy Ophalvens: “Ik vermoed dat sommige verenigingen het moeilijk zullen hebben om te overleven. Dit betekent een sociale en financiële aderlating. Maar het blijft beter om te treuren over een carnavalsstoet die niet is doorgegaan dan om mensen die overleden zijn door corona. En in naam van het comité beloof ik dat we van 2022 een bijzonder carnavalsjaar maken. De voorbereidingen zijn gestart…”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van