Search

Nog geen concrete voorstellen sluiting spooroverwegen

Spooroverweg Hullekensstraat in Sint-Gillis

Op 29 maart vond een gemeenteraadscommissie Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Omgeving in Dendermonde plaats. Op de agenda van de commissie de overwegen en fietssnelwegen in Sint-Gillis. Zowel de provincie Oost-Vlaanderen als Infrabel waren aanwezig om een toelichting te geven bij het voorstel om het aantal spooroverwegen in Sint-Gillis te verminderen.

“Infrabel en de stad zijn omtrent de overwegen in Sint-Gillis reeds in overleg gegaan. Er zijn ook reeds een aantal eerste schetsen uitgewisseld voor alternatieve wegverbindingen en beperkt onderzoek werd uitgevoerd. Maar, intensief onderzoek en overleg tussen Infrabel, stad en provincie Oost-Vlaanderen om te zoeken naar een haalbare oplossing zijn nog niet gestart. Er zijn door het college van burgemeester en schepenen én ook door de gemeenteraad geen principiële of formele of beslissingen genomen”, aldus een mededeling van de stad na afloop van de commissievergadering.

“Deze bereidheid tot constructief overleg vanwege de stad is geen resultaatverbintenis. Infrabel, de stad en de provincie willen hierbij impact op de omgeving algemeen en de bebouwing specifiek, maximaal inperken. Op dit moment is er nog geen concreet voorstel dat gecommuniceerd kan worden. Van zodra er een concreet, onderzocht én haalbaar voorstel is, dan zal hierover worden gecommuniceerd.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van