Zoek

Jong N-VA Dender stelt 10-puntenplan op

Jong N-VA Dender brengt nu de legislatuur van de lokale besturen halfweg is een 10-puntenplan uit. “In dit actieplan schuiven we 10 punten naar voren waarmee lokale besturen aan de slag kunnen gaan ten voordele van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. We zagen bij aanvang van vele lokale besturen de gretigheid om ook voor kinderen en jongeren initiatieven te nemen. Met ons 10-puntenplan willen we hierop de aandacht blijven vestigen en hen enkele suggesties aanrijken”, zegt voorzitter Brent Roelandt.

“De lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 liggen nu 3 jaar achter ons, waardoor de huidige bestuursploegen halfweg de legislatuur zijn. Voor ons – Jong N-VA Dender – was dit het moment om de gedane inspanningen eens onder de loep te nemen en enkele actiepunten te poneren waarmee lokale besturen aan de slag kunnen gaan om hun stad of gemeente tot een aangename plek te maken voor specifiek kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het actieplan bevat onder andere het invoeren van schoolstraten om de veiligheid nabij scholen bij start en einde van de schooldag te verhogen. Ook het inroepen van een scriptieprijs voor studenten of het stimuleren van het gebruik van mobiele camera’s om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, maakt deel uit van dit 10-puntenplan. We hopen dat lokale besturen bij hun beleid de aandacht op kinderen en jongeren blijven behouden. In vele gemeenten in onze regio zien we gelukkig deze visie terugkomen,” besluit secretaris Evi Rasschaert.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van