Zoek

Karnavalcomitee belicht recent verleden carnaval in nieuw boek

Zaterdag 13 november presenteert het Karnavalcomitee Dendermonde een lijvig boek over het carnaval in Dendermonde voor. In het boek wordt de geschiedenis van het carnavalvieren uitgebreid besproken.

“Het afgelasten van carnaval door corona in 2021 heeft ons de tijd gegeven om eens dieper in de documentatie van de carnavalsviering te gaan snuisteren”, zegt voorzitter Willy Ophalvens. “Deze documentatie is uitgebreider dan we zelf konden denken. Naast het archief van het comité is er namelijk ook in het stedelijk archief een zeer uitgebreide documentatie voorhanden. Ook konden we rekenen op de bereidwillige medewerking van een aantal mensen die materiaal ter beschikking stelden. Dit alles leidde tot het schrijven en samenstellen van een lijvig boek.”

Willy Ophalvens: “Uit stadsrekeningen leerden we dat de viering een heel lang bestaan kent. Al waren de vieringen in de jaren 1600 en later niet zo gestructureerd. Het bleef veelal beperkt tot het gemaskerd rondlopen op carnavalszondag. Later zien we uitbreiding in de vieringen. Maar het duurt tot 1948-1949 vooraleer een ’comitee’ instaat voor een meer uitgewerkte organisatie. In het werk worden diverse onderdelen van de carnavalsviering behandeld, doch de focus is in hoofdzaak gelegd op de organiserende comitees door de jaren.

“We geven een duidelijk beeld van wat bepaalde mensen in het verleden hebben gepresteerd en betekend om carnaval een garantie te bieden zodat dat vandaag nog steeds een viering kan plaatsvinden. Ook de evolutie komt aan bod. Het hedendaagse carnaval is lang niet meer te vergelijken met wat het zowat 50 jaar geleden was. Beschilderde autowrakken hebben plaats gemaakt voor prachtige wagens. De voor de gelegenheid bijeengezochte kledij werd geruild voor prachtig uitgewerkte kostuums. Het verloop van de stoet is gebonden aan discipline, en nog veel meer…”

Carnavalisten zorgen elk jaar voor een optocht die we kunnen beschrijven als een kleurrijk geheel. Met alle respect, voor wat de groepen presteren om ieder jaar een prachtig schouwspel aan te bieden, gaat de aandacht in hoofdzaak naar het organiserend comité. Allen die in het verleden hun steentje hebben bijgedragen om carnaval in onze stad tot een jaarlijks evenement uit te bouwen krijgen alle eer.

In 2012 werd voor het eerst het idee geopperd om de titel ’koninklijk’ aan te vragen, als bezegeling voor het vele werk dat in het verleden, en tot op vandaag, werd verricht om ieder jaar een carnavalsviering te organiseren. In maart 2021 werd dan uiteindelijk beslist om de aanvraag in te dienen. In juni 2021 werd ons bericht dat het predicaat ’koninklijk’ werd toegekend aan het Karnavalcomitee Dendermonde vzw. Een titel die we graag delen met alle Dendermondse carnavalisten.

Het boek is verkrijgbaar vanaf 14 november 2021 bij de leden van het Koninklijk Karnavalcomitee Dendermonde vzw en kan ook worden besteld via de website www.carnavaldendermonde.be.

(foto: Karnavalcomitee Dendermonde)

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van